HiBe Proje Danışmanlık

HiBe Proje Danışmanlık Varken Hayallerinizi Ertelemeyin...
HiBe Proje Danışmanlık; Çiftçilere, Gerçek ve Tüzel Kişilere, Kobilere, Dernek, Vakıf ve Kooperatiflere Proje, Yatırım ve Eğitim faaliyetleri konusunda Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz

TKDK (IPARD) DESTEKLERİ

IPARD PROGRAMI
 
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2015 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2015 yıllarını içeren 9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllık Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını oluşturmaktadır.
 
2014-2020 Dönemi IPARD Programı (IPARD II)
''2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.''

2021-2027  Dönemi IPARD Programı (IPARD III)
''2021-2027 Dönemi IPARD Programı” 16 Mart 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.''
 

Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Alt Tedbir Kodu Yatırımın Cinsi Limitler Hibe Oranı % Uygun Harcama Tutarları Tedbirlerin Uygulanacağı İller
  Afyonkarahisar Kahramanmaraş
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler İnek, Manda, Koyun, Keçi İnek: En az 10 baş En fazla 120 baş, Manda: En az 5 baş En fazla 50 baş, Koyun: En az 50 baş En fazla 500 baş, Keçi: En az 50 baş En fazla 500 baş 60-70 5.000 € - 500.000 € Ağrı Karaman
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Sığır, Manda, Koyun, Keçi Sığır: En az 30 baş En fazla 250 baş, Manda: En az 10 baş En fazla 50 baş, Koyun: En az 100 baş En fazla 500 baş, Keçi: En az 100 baş En fazla 500 baş 60-70 5.000 € - 500.000 € Aksaray Kars
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler Broyler, Hindi Broyler: En az 5.000 En fazla 50.000 dönem, Hindi: En az 1.000 En fazla 8.000 dönem 60-70 5.000 € - 250.000 €         Amasya Kastamonu
Kaz En az 350 En fazla 3.000 dönem 60-70 5.000 € - 125.000 € Ankara Konya
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler Yumurta Tavuğu En az 20.000 En fazla 100.000 adet 60-70 5.000 € - 500.000 € Ardahan Kütahya
  Aydın Malatya
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Süt işleme (peynir, yoğurt vb. tüm çeşitleri) En az 10 Ton günlük işleme kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 €                      Balıkesir Manisa
Peynir altı suyu işleme En az 10 Ton günlük işleme kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 €                      Burdur Mardin
Süt toplama   50 30.000 € - 1.000.000 €
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kesimhane, Parçalama, Et işleme, Kombina (Kombina: kesimhane + et işleme veya kesimhane + parçalama + et işleme beraber başvurulması) KESİMHANE / Sığır: En az 30 baş En fazla 500 baş günlük kesim kapasitesi, Manda: En az 30 baş En fazla 500 baş günlük kesim kapasitesi, Koyun: En az 50 baş En fazla 4000 baş günlük kesim kapasitesi, Keçi: En az 50 baş En fazla 4000 baş günlük kesim kapasitesi ET İŞLEME VE PARÇALAMA / Sığır, Manda, Koyun, Keçi: Günlük En az 0,5 Ton En fazla 5 Ton işleme veya parçalama kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 € Bursa Mersin
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kesimhane, Parçalama, Et işleme Kombina (Kombina: kesimhane + et işleme veya kesimhane + parçalama + et işleme beraber başvurulması) Broyler: En az 1.000 En fazla 5.000 saatte kesim kapasitesi, Hindi: En az 100 En fazla 1.000 saatte kesim kapasitesi ET İŞLEME VE PARÇALAMA / Broyler, Hindi, Kaz: Günlük En az 0,5 Ton En fazla 5 Ton işleme veya parçalama kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 € Çanakkale Muş
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Balık ve yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları, kültür balıkçılığı vb. tüm su ürünleri En az 100 Ton En fazla 2.000 Ton yıllık işleme kapasitesi 50 30.000 € - 1.500.000 € Çankırı Nevşehir
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Soğuk hava deposu, Tasnif, Sınıflandırma, Boylama ve Paketleme Soğuk hava depolarının 10.000 m3'ün altında olması 50 30.000 € - 1.250.000 € Çorum Ordu
  Denizli Samsun
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)
302-1 - Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi Süs bitkisi, Mantar ve Misel, Seracılık, Tıbbi aromatik bitkiler Süs bitkisi ve Seracılık: sera büyüklüğü en fazla 2 ha, açık arazi büyüklüğü en fazla 4 ha 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Diyarbakır Sivas
302-2 - Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi Arıcılık Arıcılık: En az 30 En fazla 500 kovan 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Elazığ Şanlıurfa
302-3 - Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri Gıda veya gıda olmayan yöresel ve katma değerli ürünler Süt işleme: Günlük En fazla 10 ton,
Et işleme: Günlük En fazla , ton
55-65 5.000 € - 500.000 €                               Erzincan Tokat
302-4 - Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri Konaklama tesisleri, açık alan aktivitileri, yeme içme tesisleri vb. Konaklama tesisleri için En fazla 25 oda 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Erzurum Trabzon
302-5 - Su ürünleri yetiştiriciliği Kültür balıkçılığı En az 10 Ton En fazla 200 Ton yıllık işleme kapasitesi 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Giresun Uşak
302-6 - Makine Parkları Makine parkı   55-65 5.000 € - 500.000 €                               Hatay Van
302-7 - Yenilenebilir enerji yatırımları güneş enerjisi, biyo-yakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri vb. 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro - kojenerasyon için 100 kWe'ye kadar) 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Isparta Yozgat

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (KKYDP) DESTEKLERİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar çerçevesinde %50 hibe desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda;
Yeni Tesis: 7 Milyon TL
Kapasite Artırımı: 5 Milyon TL
Kısmen Yapılmış (Tamamlama), Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon : 4 Milyon TL destekleme sağlanmaktadır.
Desteklenecek Sektörler Neler?
Tarımsal Ekipman Desteği,
Soğuk hava deposu yatırımları,
Meyve Sebze İşleme ve Paketleme Tesisi Yatırımları,
Çelik Silo Yatırımları,
Mısır Kurutma Tesisi Yatırımları,
Bakliyat, Hububat Eleme Tesisi Yatırımları,
Zeytin Yağı Üretim Tesisi Yatırımları,
Kuruyemiş Üretim Tesisi Yatırımları,
Büyükbaş Hayvancılık Tesisi Yatırımları,
Küçükbaş Hayvancılık Tesisi Yatırımları,
Süt İşleme Tesisi Yatırımları,
Et İşleme Tesisi Yatırımları,
Reçel Üretim Tesisi Yatırımları,
Sera Yatırımları,
Yenilenebilir Enerji Yatırımları

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Kalkınma Ajansları detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekleyebilmektedirler:
• Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
• Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
• Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
• Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
• Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.
Mali Destek Programları
Ajanslar, mali destek programları kapsamında çerçevesi paydaşların tercihleri dikkate alınarak bölge planları ile oluşturulan ve yönetim kurullarınca onaylanan önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.
Mali destekler; doğrudan finansman, fizibilite ve güdümlü proje destekleri ile faiz ve faizsiz kredi desteğinden oluşmaktadır. Teknik destekler ise kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici uzman/danışman temini şeklinde verilmektedir.
Proje Teklif Çağrıları:
Proje teklif çağrıları, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje tekliflerini sunmaya davet edilmesi ve başvuruların bağımsız değerlendiriciler yoluyla değerlendirilip, başarılı bulunan projelerin program bütçeleri dikkate alınarak desteklenmesi olarak özetlenebilecek destek mekanizmasıdır.
Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki bağımsız değerlendirici tarafından başvuru rehberinde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bağımsız değerlendiricilerin alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması, projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir.
Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır.
Ajanslar tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir. Desteklenen projelerde maliyetlerin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmakta ve eş finansman olarak adlandırılmaktadır.
Projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, küçük ölçekli altyapı projeleri hariç bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde onuna kadar azaltılabilir. Teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden bağımsız olarak, teknoloji geliştirme bölgesi ve iş geliştirme merkezi yönetici şirketleri hariç olmak üzere kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir.
Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmesi için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:
• Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
• Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olması
• Başvuru Rehberindeki önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması
• Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması
Proje başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen online bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ajanslar tarafından yayımlanan başvuru rehberlerinde yer almaktadır.
Fizibilite Destekleri
Fizibilite destekleri, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilmesidir.Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilmektedir.
Güdümlü Proje Desteği (GPD)
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Güdümlü proje desteğini diğer mali destek programlarından ayıran temel fark, proje fikrinin ajans ile paydaşlar tarafından ortak akıl toplantılarında müştereken belirlenmesi ve projelerin ajansın öncülüğünde geliştirilmesidir.
GPD ile bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek nitelikteki projeler desteklenmektedir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle sosyal nitelikli projeler de güdümlü proje desteği kapsamına alınmıştır.
GPD’den; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilmektedir.
Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajans koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilmekte, proje Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde ajans tarafından desteklenebilmektedir.
Teknik Destek Programları
Ajansların teknik destek programlarının amacı bölgelerindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde olmaktadır.
Ajanslar tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;
• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları
• Organize sanayi bölgeleri
• Küçük sanayi siteleri
• Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
• İş geliştirme merkezi,
• Birlik ve kooperatifler,
ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.
HiBe Proje Danışmanlık, Proje uygulama süresi boyunca müşterisi ile sürekli iletişim
halindedir. Uygulama esnasında yapılması gereken tüm işlemleri yerinde takip
eder ve uygulama süresi boyunca danışmanlık hizmeti verir. Kalkınma Ajansı Proje Danışmanlığı alanında uzman ekibe sahiptir. Kalkınma Ajansına Nihai raporu sunar ve proje kapamasını gerçekleştirir. HiBe Proje
Danışmanlık, firmasının ihale sürecini tüm detaylarıyla birlikte takip eder ve
sorunsuz bir şekilde satın alımların yapılmasını sağlar.

Kalkınma Ajansları Listesi

İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflamasına (NUTS) Göre Kalkınma Ajansları
TR1: İstanbul
TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
TR2: Batı Marmara
TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TR3: Ege
TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
TR4: Doğu Marmara
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
TR5: Batı Anadolu
TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
TR6: Akdeniz
TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR7: Orta Anadolu
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR8: Batı Karadeniz
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR9: Doğu Karadeniz
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TRA: Kuzeydoğu Anadolu
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
TRB: Ortadoğu Anadolu
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRC: Güneydoğu Anadolu
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI

KOSGEB DESTEKLERİ

Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta
ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek amacıyla T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) kurulmuştur.
KOSGEB Destek Programları’nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik
gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek,
ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği
faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir.
HiBe Proje Danışmanlık, Kosgebin vermiş olduğu tüm destek çeşitlerine proje
danışmanlığı hizmeti vermektedir. Özellikle yıl içerisinde bir defa çıkan
Kobigel programı ile ilgili Türkiye geneli çok sayıda Kobi’ye danışmanlık
hizmeti vermiştir. Kosgeb Girişimcilik desteği programı kapsamında  bir çok firmanın kosgeb girişimcilik desteği almasını sağlamıştır. Öncelikle iş fikri HiBe Proje Danışmanlık firması uzmanları
tarafından analiz edilir ve uygun hibe destek kalemi tespit edilir. Proje ekibi tarafından proje hazırlanır ve kuruma sunulur. Kobi kayıt işlemleri ve Tüm
süreçler uzmanlar tarafından takip edilir.
Kosgeb desteklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
*Araştırma ve geliştirme desteği
* Genel destek programı
* Kredi faiz desteği
* Girişimcilik destek programı
* İşbirliği ve güç birliği destek programı
* KOBİGEL- KOBİ gelişim destek programı
* Tematik proje destek programı
* Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
* Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
* Laboratuvar hizmetleri
HiBe Proje Danışmanlık Kosgeb desteklerinin başvuru dosyalarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin takip edilmesinde Kobi’lere destek sağlamaktadır. Kobi’lerin projelerini analiz ederek hangi Kosgeb hibesine başvuru yapmasına karar vererek uygun programlara başvuru yapılmasını sağlamaktadır. Birçok Kobi’nin farkında olmadığı hibe programları hakkında sürekli müşterilerine bilgilendirme yaparak Kobi’lerin hibe fırsatlarından yararlanmasını sağlamaktadır.
Girişimcilerin yararlanabileceği Geleneksel Ve İleri Girişimcilik Destek Programları en çok başvurulan hibe programlarındandır. Geleneksel Girişimcilik alanında 65 Bin, İleri Girişimcilik Destek Programında ise 360 Bin TL ye kadar hibe alınabilir. HiBe Proje Danışmanlık, KOSGEB Girişimcilik Destek Programları alanında yüzlerce girişimciye hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Sertifikasının alımından, başvuru dosyasının hazırlanmasına, kurul hazırlığının yapılmasına  ve ödeme taleplerinin oluşturulması gibi bir çok hizmeti bir arada vermektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımlar devlet tarafından desteklenmektedir.
Yatırımınız kapsamında yatırım teşvik belgesi alabilmeniz belli şartlara tabidir. Teşvik sistemi kapsamında genel, bölgesel, öncelikli ve stratejik olmak üzere 4 farklı destek mekanizması kurulmuştur. Yatırımınızın hangi destek unsurlarından faydalanacağı değerlendirilerek sizlerin eksiksiz ve sorunsuz şekilde bu desteklerden faydalanması sağlanacaktır.
Bizlerden danışmanlık desteği talep ettiğinizde sizlerden öncelikle aşağıdaki 3 soruyu cevaplamanız istenecektir. Bu cevaplarınız kapsamında yatırımınıza teşvik belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği; düzenlenecekse hangi şartlarla belge alınabileceği ayrıca belge kapsamında hangi desteklerden faydalanabileceğiniz size eksiksiz olarak bildirilecektir.

 1. Yatırım konusu nedir?
Hangi sektörde yatırım yapacaksınız? (Eğitim, Sağlık, Turizm, İmalat, Madencilik, Tarım, Enerji, Ulaşım vb.)
Yatırım kapsamında hangi ürünü üreteceksiniz? (US-97 Ulusal Faaliyet Ve Ürün Sınıflaması tablosunda ürün kodunuzu bulabilirsiniz)
Uluslararası anlaşmalardan gelen yükümlülükler nedeniyle bazı yatırımlar desteklenememektedir. Ayrıca mevzuatta desteklenmeyecek yatırım konuları ile desteklenmesi belli şartlara tabi yatırımlar bulunmaktadır. Yatırım konunuz hakkında sizlere bu hususlar ayrıca bildirilecektir.
Her bir yatırım konusuna özel olmak üzere mevzuat kapsamında talep edilebilecek özel bilgi, belge ve izinler söz konusu olacaktır. Sizlere bu hususlar ayrıca bildirilecektir.
 
 1. Yatırım yeri neresidir?
 
Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Her il ve bölge için hangi yatırımların bölgesel desteklerden faydalanacağı belirtilmiştir. Ayrıca her bir yatırım konusu için il ve bölge bazında asgari yatırım tutarı belirlenmiştir.
 
 1. Öngörülen Yatırım Tutarı Nedir?
Yatırımız kapsamında öngördüğünüz makine ve teçhizat alımı, yatırımla doğrudan ilişkili bina-inşaat harcamalarınız ile sigorta, etüt-proje, taşıma, gümrük harcamaları gibi harcamalarınız toplamının ne kadar olacağı belirtilmelidir.
Yatırım kapsamında belge düzenlenmesi için asgari yatırım tutarı şartı bulunmaktadır. Bu tutar yatırım yerine göre değişmektedir. Bu tutar 1. Ve 2. Bölgelerde asgari 1 Milyon TL diğer bölgelerde 500 Bin TL olarak belirlenmiştir. Yatırım kapsamında sağlanacak destekler, yatırımın bölgesel desteklerden faydalanabilmesi için gerekli asgari yatırım tutarları sizlere bildirilecektir.
 
 
 
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER
Yatırımız kapsamında düzenlenecek belgenin destekleme sınıfına göre farklı desteklerden faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda özetle bu destekler gösterilmiştir:
Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası * * * *
Gümrük Vergisi Muafiyeti * * * *
Vergi İndirimi   * * *
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği   * * *
Gelir Vergisi Stopajı Desteği* ü * * *
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği*   * * *
Faiz veya Kar Payı Desteği **   * * *
Yatırım Yeri Tahsisi   * * *
KDV İadesi***       *
* Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır.
** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
 
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti:  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.  Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.
Faiz veya Kar Payı DesteğiYatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
Yatırım Yeri TahsisiYatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMA SÜRECİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
Yatırım Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
E-TUYS’ta işlem yapmak üzere firmanın bir ya da daha fazla kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. Yetkilendirme talepleri Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)” vasıtası ile Genel Müdürlüğün KEP adresine gönderilir.
Firma KEP adresi almak zorundadır. Fiziki başvurular kabul edilmemektedir.
Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.
Genel Müdürlüğün KEP adresine yetkilendirme için gönderilecek evraklar:
 1. Dilekçe
 2. Taahhütname (Noter Onaylı)
 3. Yetkilendirme Formu
Bu evrakların her biri ayrı ayrı olarak e-yazışma paketi olacak şekilde KEP iletisinin ekinde yer alacaktır. Evrak örnekleri aşağıda yer almaktadır.
Yetkilendirme işlemi onaylandığında yetkili olarak belirlenmiş kişinin mail adresine bilgiler iletilecek ve diğer süreçler bu kişinin e-imzası ile devam edecektir.
 
Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı işlemleri için firmamızla anlaşmanız durumunda bütün evraklar ve süreçlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılarak hızlı ve eksiksiz şekilde süreç yönetilecektir.

HAKKIMIZDA

HiBe Proje Danışmanlık, TKDK (IPARD) projeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı (KKYDP) Projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri, Kosgeb destekleri, Belgelendirme Hizmetleri ve kurumların eğitim faaliyetleri olmak üzere bir çok alanda bireysel veya ortak projeler yürütmektedir. Çiftçiler, Gerçek ve Tüzel Kişilere, Kobilere, Dernek, Vakıf ve Kooperatiflere yatırım, proje ve eğitim alanlarında Danışmanlık hizmeti vermektedir. 2014 yılından beri sektörde tecrübeli isimleri bünyesinde barındıran HiBe Proje Danışmanlık, Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık ilkelerini benimseyerek müşterilerini doğru bilgilendirmeler ile doğru yatırımlara yönlendirmektedir.

Duyurular

 • image description

  AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI'NI ONA...

  • 2 yıl önce

  AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI'NI ONAYLADI
  AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI'NI ONAYLADI
  Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak IPARD III Programı’nın, Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla kabul edildiğini duyurdu.
  Kirisci, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD III Programı’nın, 7 (+3) yıl boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.
  555 MİLYON AVRO HİBE DAĞITILACAK
  Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon avro fon tahsis edilen IPARD III Programı’nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon avro olacağına dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:
  “Toplamda ekonomiye kazandırılacak yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesi bekleniyor. Program ülkemizde 42 ilde uygulanacak.
  IPARD III Programı kapsamında:
  M1- Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.
  M3- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek.
  M4- Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım: Erozyonla mücadele, biyoçeşitlilik ve organik tarım konularında pilot bölgelerde gönüllülük esasına dayalı başvuru yapan faydalanıcılara telafi ödemesi yapılarak destek verilecek.
  M5- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi – LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan Yerel Eylem Grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecek.
  M6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları: Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecek.
  M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecek.
  M10- Danışmanlık Hizmetleri: Bu hizmetler kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacak.
  Program, Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma ve Finansal Anlaşmanın imzalanması ile 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.”

 • image description

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru...

  • 3 yıl önce

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde IPARD II Programı On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
   
  ON BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
  Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14
  Ocak 2022 tarihinde On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
  Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
   
  PROGRAMIN KAYNAĞI
  Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve
  Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek
  “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
   
  BAŞVURU YAPILACAK İLLER
  Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

  Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.
   
  DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
  Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
  Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:
   
  Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)
  302-1 / Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
  302-2 / Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
  302-3 / Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
  302-4 / Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
  302-5 / Su Ürünleri Yetiştiriciliği
  302-6 / Makine Parkları
  302-7 / Yenilenebilir Enerji Tesisleri
   
  DESTEK ORANI
  (Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat) %65
  (Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van) %55- %65
   
  TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
  40.000.000
   
  BAŞVURU TARİHLERİ
  Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapsamında Yapım İşi İçermeyen Başvurular İçin:
  Başvurular 19.01.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 09.02.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 11.02.2022, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapsamında Yapım İşi İçeren Başvurular İçin:
  Başvurular 14.02.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 18.03.2022, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
   
  YATIRIM SÜRELERİ
  On Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

  ON BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
  IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile tamamlanmaktadır, bu kapsamda başvuruların tamamlanmasına müteakip ödemelerin en geç bu tarih itibariyle tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvuru hazırlıkları sırasında ilgili tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamalarını yapmaları önemlidir.

İletişim

Bize Ulaşın !!!

HARİTADA AÇ

İletişim

Bize Ulaşın !!!
Yıldızevler Mh. Rabindranath Tagore Cd. 27/5 Çankaya / ANKARA
06550 Türkiye

0507 829 34 95

Çay İçmeye Bekleriz...