HiBe Proje Danışmanlık

HiBe Proje Danışmanlık Varken Hayallerinizi Ertelemeyin...
HiBe Proje Danışmanlık; Çiftçilere, Gerçek ve Tüzel Kişilere, Kobilere, Dernek, Vakıf ve Kooperatiflere Proje, Yatırım ve Eğitim faaliyetleri konusunda Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz

TKDK (IPARD) DESTEKLERİ

IPARD PROGRAMI
 
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2015 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2015 yıllarını içeren 9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllık Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını oluşturmaktadır.
 
2014-2020 Dönemi IPARD Programı (IPARD II)
''2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.''

2021-2027  Dönemi IPARD Programı (IPARD III)
''2021-2027 Dönemi IPARD Programı” 16 Mart 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.''
 

Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Alt Tedbir Kodu Yatırımın Cinsi Limitler Hibe Oranı % Uygun Harcama Tutarları Tedbirlerin Uygulanacağı İller
  Afyonkarahisar Kahramanmaraş
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler İnek, Manda, Koyun, Keçi İnek: En az 10 baş En fazla 120 baş, Manda: En az 5 baş En fazla 50 baş, Koyun: En az 50 baş En fazla 500 baş, Keçi: En az 50 baş En fazla 500 baş 60-70 5.000 € - 500.000 € Ağrı Karaman
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Sığır, Manda, Koyun, Keçi Sığır: En az 30 baş En fazla 250 baş, Manda: En az 10 baş En fazla 50 baş, Koyun: En az 100 baş En fazla 500 baş, Keçi: En az 100 baş En fazla 500 baş 60-70 5.000 € - 500.000 € Aksaray Kars
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler Broyler, Hindi Broyler: En az 5.000 En fazla 50.000 dönem, Hindi: En az 1.000 En fazla 8.000 dönem 60-70 5.000 € - 250.000 €         Amasya Kastamonu
Kaz En az 350 En fazla 3.000 dönem 60-70 5.000 € - 125.000 € Ankara Konya
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler Yumurta Tavuğu En az 20.000 En fazla 100.000 adet 60-70 5.000 € - 500.000 € Ardahan Kütahya
  Aydın Malatya
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Süt işleme (peynir, yoğurt vb. tüm çeşitleri) En az 10 Ton günlük işleme kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 €                      Balıkesir Manisa
Peynir altı suyu işleme En az 10 Ton günlük işleme kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 €                      Burdur Mardin
Süt toplama   50 30.000 € - 1.000.000 €
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kesimhane, Parçalama, Et işleme, Kombina (Kombina: kesimhane + et işleme veya kesimhane + parçalama + et işleme beraber başvurulması) KESİMHANE / Sığır: En az 30 baş En fazla 500 baş günlük kesim kapasitesi, Manda: En az 30 baş En fazla 500 baş günlük kesim kapasitesi, Koyun: En az 50 baş En fazla 4000 baş günlük kesim kapasitesi, Keçi: En az 50 baş En fazla 4000 baş günlük kesim kapasitesi ET İŞLEME VE PARÇALAMA / Sığır, Manda, Koyun, Keçi: Günlük En az 0,5 Ton En fazla 5 Ton işleme veya parçalama kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 € Bursa Mersin
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kesimhane, Parçalama, Et işleme Kombina (Kombina: kesimhane + et işleme veya kesimhane + parçalama + et işleme beraber başvurulması) Broyler: En az 1.000 En fazla 5.000 saatte kesim kapasitesi, Hindi: En az 100 En fazla 1.000 saatte kesim kapasitesi ET İŞLEME VE PARÇALAMA / Broyler, Hindi, Kaz: Günlük En az 0,5 Ton En fazla 5 Ton işleme veya parçalama kapasitesi 50 30.000 € - 3.000.000 € Çanakkale Muş
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Balık ve yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları, kültür balıkçılığı vb. tüm su ürünleri En az 100 Ton En fazla 2.000 Ton yıllık işleme kapasitesi 50 30.000 € - 1.500.000 € Çankırı Nevşehir
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Soğuk hava deposu, Tasnif, Sınıflandırma, Boylama ve Paketleme Soğuk hava depolarının 10.000 m3'ün altında olması 50 30.000 € - 1.250.000 € Çorum Ordu
  Denizli Samsun
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)
302-1 - Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi Süs bitkisi, Mantar ve Misel, Seracılık, Tıbbi aromatik bitkiler Süs bitkisi ve Seracılık: sera büyüklüğü en fazla 2 ha, açık arazi büyüklüğü en fazla 4 ha 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Diyarbakır Sivas
302-2 - Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi Arıcılık Arıcılık: En az 30 En fazla 500 kovan 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Elazığ Şanlıurfa
302-3 - Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri Gıda veya gıda olmayan yöresel ve katma değerli ürünler Süt işleme: Günlük En fazla 10 ton,
Et işleme: Günlük En fazla , ton
55-65 5.000 € - 500.000 €                               Erzincan Tokat
302-4 - Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri Konaklama tesisleri, açık alan aktivitileri, yeme içme tesisleri vb. Konaklama tesisleri için En fazla 25 oda 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Erzurum Trabzon
302-5 - Su ürünleri yetiştiriciliği Kültür balıkçılığı En az 10 Ton En fazla 200 Ton yıllık işleme kapasitesi 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Giresun Uşak
302-6 - Makine Parkları Makine parkı   55-65 5.000 € - 500.000 €                               Hatay Van
302-7 - Yenilenebilir enerji yatırımları güneş enerjisi, biyo-yakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri vb. 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro - kojenerasyon için 100 kWe'ye kadar) 55-65 5.000 € - 500.000 €                               Isparta Yozgat

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (KKYDP) DESTEKLERİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar çerçevesinde %50 hibe desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda;
Yeni Tesis: 7 Milyon TL
Kapasite Artırımı: 5 Milyon TL
Kısmen Yapılmış (Tamamlama), Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon : 4 Milyon TL destekleme sağlanmaktadır.
Desteklenecek Sektörler Neler?
Tarımsal Ekipman Desteği,
Soğuk hava deposu yatırımları,
Meyve Sebze İşleme ve Paketleme Tesisi Yatırımları,
Çelik Silo Yatırımları,
Mısır Kurutma Tesisi Yatırımları,
Bakliyat, Hububat Eleme Tesisi Yatırımları,
Zeytin Yağı Üretim Tesisi Yatırımları,
Kuruyemiş Üretim Tesisi Yatırımları,
Büyükbaş Hayvancılık Tesisi Yatırımları,
Küçükbaş Hayvancılık Tesisi Yatırımları,
Süt İşleme Tesisi Yatırımları,
Et İşleme Tesisi Yatırımları,
Reçel Üretim Tesisi Yatırımları,
Sera Yatırımları,
Yenilenebilir Enerji Yatırımları

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Kalkınma Ajansları detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekleyebilmektedirler:
• Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
• Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
• Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
• Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
• Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.
Mali Destek Programları
Ajanslar, mali destek programları kapsamında çerçevesi paydaşların tercihleri dikkate alınarak bölge planları ile oluşturulan ve yönetim kurullarınca onaylanan önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.
Mali destekler; doğrudan finansman, fizibilite ve güdümlü proje destekleri ile faiz ve faizsiz kredi desteğinden oluşmaktadır. Teknik destekler ise kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici uzman/danışman temini şeklinde verilmektedir.
Proje Teklif Çağrıları:
Proje teklif çağrıları, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje tekliflerini sunmaya davet edilmesi ve başvuruların bağımsız değerlendiriciler yoluyla değerlendirilip, başarılı bulunan projelerin program bütçeleri dikkate alınarak desteklenmesi olarak özetlenebilecek destek mekanizmasıdır.
Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki bağımsız değerlendirici tarafından başvuru rehberinde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bağımsız değerlendiricilerin alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması, projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir.
Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır.
Ajanslar tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir. Desteklenen projelerde maliyetlerin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmakta ve eş finansman olarak adlandırılmaktadır.
Projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, küçük ölçekli altyapı projeleri hariç bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde onuna kadar azaltılabilir. Teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden bağımsız olarak, teknoloji geliştirme bölgesi ve iş geliştirme merkezi yönetici şirketleri hariç olmak üzere kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir.
Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmesi için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:
• Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
• Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olması
• Başvuru Rehberindeki önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması
• Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması
Proje başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen online bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ajanslar tarafından yayımlanan başvuru rehberlerinde yer almaktadır.
Fizibilite Destekleri
Fizibilite destekleri, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilmesidir.Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilmektedir.
Güdümlü Proje Desteği (GPD)
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Güdümlü proje desteğini diğer mali destek programlarından ayıran temel fark, proje fikrinin ajans ile paydaşlar tarafından ortak akıl toplantılarında müştereken belirlenmesi ve projelerin ajansın öncülüğünde geliştirilmesidir.
GPD ile bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek nitelikteki projeler desteklenmektedir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle sosyal nitelikli projeler de güdümlü proje desteği kapsamına alınmıştır.
GPD’den; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilmektedir.
Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajans koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilmekte, proje Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde ajans tarafından desteklenebilmektedir.
Teknik Destek Programları
Ajansların teknik destek programlarının amacı bölgelerindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde olmaktadır.
Ajanslar tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;
• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları
• Organize sanayi bölgeleri
• Küçük sanayi siteleri
• Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
• İş geliştirme merkezi,
• Birlik ve kooperatifler,
ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.
HiBe Proje Danışmanlık, Proje uygulama süresi boyunca müşterisi ile sürekli iletişim
halindedir. Uygulama esnasında yapılması gereken tüm işlemleri yerinde takip
eder ve uygulama süresi boyunca danışmanlık hizmeti verir. Kalkınma Ajansı Proje Danışmanlığı alanında uzman ekibe sahiptir. Kalkınma Ajansına Nihai raporu sunar ve proje kapamasını gerçekleştirir. HiBe Proje
Danışmanlık, firmasının ihale sürecini tüm detaylarıyla birlikte takip eder ve
sorunsuz bir şekilde satın alımların yapılmasını sağlar.

Kalkınma Ajansları Listesi

İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflamasına (NUTS) Göre Kalkınma Ajansları
TR1: İstanbul
TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
TR2: Batı Marmara
TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TR3: Ege
TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
TR4: Doğu Marmara
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
TR5: Batı Anadolu
TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
TR6: Akdeniz
TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR7: Orta Anadolu
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR8: Batı Karadeniz
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR9: Doğu Karadeniz
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TRA: Kuzeydoğu Anadolu
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
TRB: Ortadoğu Anadolu
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRC: Güneydoğu Anadolu
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI

KOSGEB DESTEKLERİ

Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta
ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek amacıyla T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) kurulmuştur.
KOSGEB Destek Programları’nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik
gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek,
ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği
faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir.
HiBe Proje Danışmanlık, Kosgebin vermiş olduğu tüm destek çeşitlerine proje
danışmanlığı hizmeti vermektedir. Özellikle yıl içerisinde bir defa çıkan
Kobigel programı ile ilgili Türkiye geneli çok sayıda Kobi’ye danışmanlık
hizmeti vermiştir. Kosgeb Girişimcilik desteği programı kapsamında  bir çok firmanın kosgeb girişimcilik desteği almasını sağlamıştır. Öncelikle iş fikri HiBe Proje Danışmanlık firması uzmanları
tarafından analiz edilir ve uygun hibe destek kalemi tespit edilir. Proje ekibi tarafından proje hazırlanır ve kuruma sunulur. Kobi kayıt işlemleri ve Tüm
süreçler uzmanlar tarafından takip edilir.
Kosgeb desteklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
*Araştırma ve geliştirme desteği
* Genel destek programı
* Kredi faiz desteği
* Girişimcilik destek programı
* İşbirliği ve güç birliği destek programı
* KOBİGEL- KOBİ gelişim destek programı
* Tematik proje destek programı
* Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
* Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
* Laboratuvar hizmetleri
HiBe Proje Danışmanlık Kosgeb desteklerinin başvuru dosyalarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin takip edilmesinde Kobi’lere destek sağlamaktadır. Kobi’lerin projelerini analiz ederek hangi Kosgeb hibesine başvuru yapmasına karar vererek uygun programlara başvuru yapılmasını sağlamaktadır. Birçok Kobi’nin farkında olmadığı hibe programları hakkında sürekli müşterilerine bilgilendirme yaparak Kobi’lerin hibe fırsatlarından yararlanmasını sağlamaktadır.
Girişimcilerin yararlanabileceği Geleneksel Ve İleri Girişimcilik Destek Programları en çok başvurulan hibe programlarındandır. Geleneksel Girişimcilik alanında 65 Bin, İleri Girişimcilik Destek Programında ise 360 Bin TL ye kadar hibe alınabilir. HiBe Proje Danışmanlık, KOSGEB Girişimcilik Destek Programları alanında yüzlerce girişimciye hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Sertifikasının alımından, başvuru dosyasının hazırlanmasına, kurul hazırlığının yapılmasına  ve ödeme taleplerinin oluşturulması gibi bir çok hizmeti bir arada vermektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımlar devlet tarafından desteklenmektedir.
Yatırımınız kapsamında yatırım teşvik belgesi alabilmeniz belli şartlara tabidir. Teşvik sistemi kapsamında genel, bölgesel, öncelikli ve stratejik olmak üzere 4 farklı destek mekanizması kurulmuştur. Yatırımınızın hangi destek unsurlarından faydalanacağı değerlendirilerek sizlerin eksiksiz ve sorunsuz şekilde bu desteklerden faydalanması sağlanacaktır.
Bizlerden danışmanlık desteği talep ettiğinizde sizlerden öncelikle aşağıdaki 3 soruyu cevaplamanız istenecektir. Bu cevaplarınız kapsamında yatırımınıza teşvik belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği; düzenlenecekse hangi şartlarla belge alınabileceği ayrıca belge kapsamında hangi desteklerden faydalanabileceğiniz size eksiksiz olarak bildirilecektir.

 1. Yatırım konusu nedir?
Hangi sektörde yatırım yapacaksınız? (Eğitim, Sağlık, Turizm, İmalat, Madencilik, Tarım, Enerji, Ulaşım vb.)
Yatırım kapsamında hangi ürünü üreteceksiniz? (US-97 Ulusal Faaliyet Ve Ürün Sınıflaması tablosunda ürün kodunuzu bulabilirsiniz)
Uluslararası anlaşmalardan gelen yükümlülükler nedeniyle bazı yatırımlar desteklenememektedir. Ayrıca mevzuatta desteklenmeyecek yatırım konuları ile desteklenmesi belli şartlara tabi yatırımlar bulunmaktadır. Yatırım konunuz hakkında sizlere bu hususlar ayrıca bildirilecektir.
Her bir yatırım konusuna özel olmak üzere mevzuat kapsamında talep edilebilecek özel bilgi, belge ve izinler söz konusu olacaktır. Sizlere bu hususlar ayrıca bildirilecektir.
 
 1. Yatırım yeri neresidir?
 
Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Her il ve bölge için hangi yatırımların bölgesel desteklerden faydalanacağı belirtilmiştir. Ayrıca her bir yatırım konusu için il ve bölge bazında asgari yatırım tutarı belirlenmiştir.
 
 1. Öngörülen Yatırım Tutarı Nedir?
Yatırımız kapsamında öngördüğünüz makine ve teçhizat alımı, yatırımla doğrudan ilişkili bina-inşaat harcamalarınız ile sigorta, etüt-proje, taşıma, gümrük harcamaları gibi harcamalarınız toplamının ne kadar olacağı belirtilmelidir.
Yatırım kapsamında belge düzenlenmesi için asgari yatırım tutarı şartı bulunmaktadır. Bu tutar yatırım yerine göre değişmektedir. Bu tutar 1. Ve 2. Bölgelerde asgari 1 Milyon TL diğer bölgelerde 500 Bin TL olarak belirlenmiştir. Yatırım kapsamında sağlanacak destekler, yatırımın bölgesel desteklerden faydalanabilmesi için gerekli asgari yatırım tutarları sizlere bildirilecektir.
 
 
 
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER
Yatırımız kapsamında düzenlenecek belgenin destekleme sınıfına göre farklı desteklerden faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda özetle bu destekler gösterilmiştir:
Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası * * * *
Gümrük Vergisi Muafiyeti * * * *
Vergi İndirimi   * * *
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği   * * *
Gelir Vergisi Stopajı Desteği* ü * * *
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği*   * * *
Faiz veya Kar Payı Desteği **   * * *
Yatırım Yeri Tahsisi   * * *
KDV İadesi***       *
* Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır.
** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
 
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti:  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.  Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.
Faiz veya Kar Payı DesteğiYatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
Yatırım Yeri TahsisiYatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMA SÜRECİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
Yatırım Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
E-TUYS’ta işlem yapmak üzere firmanın bir ya da daha fazla kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. Yetkilendirme talepleri Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)” vasıtası ile Genel Müdürlüğün KEP adresine gönderilir.
Firma KEP adresi almak zorundadır. Fiziki başvurular kabul edilmemektedir.
Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.
Genel Müdürlüğün KEP adresine yetkilendirme için gönderilecek evraklar:
 1. Dilekçe
 2. Taahhütname (Noter Onaylı)
 3. Yetkilendirme Formu
Bu evrakların her biri ayrı ayrı olarak e-yazışma paketi olacak şekilde KEP iletisinin ekinde yer alacaktır. Evrak örnekleri aşağıda yer almaktadır.
Yetkilendirme işlemi onaylandığında yetkili olarak belirlenmiş kişinin mail adresine bilgiler iletilecek ve diğer süreçler bu kişinin e-imzası ile devam edecektir.
 
Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı işlemleri için firmamızla anlaşmanız durumunda bütün evraklar ve süreçlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılarak hızlı ve eksiksiz şekilde süreç yönetilecektir.

HAKKIMIZDA

HiBe Proje Danışmanlık, TKDK (IPARD) projeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı (KKYDP) Projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri, Kosgeb destekleri, Belgelendirme Hizmetleri ve kurumların eğitim faaliyetleri olmak üzere bir çok alanda bireysel veya ortak projeler yürütmektedir. Çiftçiler, Gerçek ve Tüzel Kişilere, Kobilere, Dernek, Vakıf ve Kooperatiflere yatırım, proje ve eğitim alanlarında Danışmanlık hizmeti vermektedir. 2014 yılından beri sektörde tecrübeli isimleri bünyesinde barındıran HiBe Proje Danışmanlık, Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık ilkelerini benimseyerek müşterilerini doğru bilgilendirmeler ile doğru yatırımlara yönlendirmektedir.

Duyurular

 • image description

  302 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGUN BULUNAN KU...

  ALT-SEKTÖR KURS ALAN ADI KURS ADI PROGRAM KODU SÜRE (SAAT)
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Tarım Teknolojileri Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 159001800 192
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Tarım Teknolojileri Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 159005600 168
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Tarım Teknolojileri Çok Yıllık Çiçeklerin Yetiştiriciliği 159001700 176
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Tarım Teknolojileri Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiriciliği 159005700 184
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Tarım Teknolojileri Süs Bitkilerinde Budama 159005800 80
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Tarım Teknolojileri Seracı 159004700 168
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Süs Ağaççıkları Yetiştiriciliği 104015600 144
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Diğer Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursları    
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Süs Ağaçları Yetiştiriciliği 104015700 144
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Geliştirme Ve Uyum Eğitimi 104017900 72
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Süs Çalıları Yetiştiriciliği 104015800 144
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Kesme Çiçek Yetiştiricisi 104000300 2112
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Aşıcı 104000800 560
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Bahçıvan 104001200 784
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Bahçıvanlık Eğitimi 104018100 186
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Çiçek Düzenleme 104000700 2296
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi 104000100 2248
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Dikim İşçisi 104001400 352
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik İlaçlamacı 104001100 616
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Meyve Yetiştiricisi 104000500 2304
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Peyzaj Bahçıvanlığı 104000600 2240
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Sarılıcı-Tırmanıcı Bitkilerin Yetiştiriciliği 104014500 144
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Söküm İşçisi 104001500 400
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Temel Dış Mekân Bitki Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi 104017700 166
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Temel Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği 104016800 136
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Temel İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği 104016900 72
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 104017000 64
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 104016701 72
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Yetiştirici 104001000 592
  302-1-1 Süs Bitkileri ve çiçek soğanı Bahçecilik Toprak İşleyicisi 104001600 360
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçecilik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 104016701 72
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçecilik Aşıcı 104000800 560
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçecilik Bahçıvan 104001200 784
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçecilik Bahçıvanlık Eğitimi 104018100 186
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçecilik Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi 104000100 2248
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçecilik Dikim İşçisi 104001400 352
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Ayçiçeği ve Haşhaş Yetiştiriciliği 159000200 88
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği 159001900 312
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Keyif Bitkileri Yetiştiriciliği 159003100 112
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Safran Bitkisi Yetiştiriciliği 159013700 64
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Susam, Kolza ve Aspir Yetiştiriciliği 159005400 88
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Seracı 159004700 168
  302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarım Teknolojileri Yağ Bitkileri Yetiştiriciliği 159007200 152
  302-1-3 Mantar ve Misel Tarım Teknolojileri Mantar Yetiştiriciliği 159009302 88
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Açık Tohumlu Bitkilerin Yetiştiriciliği 104007900 176
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Aşıcı 104000800 560
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Bahçe Bakımı 104002401 266
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi 104017600 446
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Bahçıvan 104001200 784
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Bahçıvanlık Eğitimi 104018100 186
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi 104000100 2248
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Dikim İşçisi 104001400 352
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik İlaçlamacı 104001100 616
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Meyve Yetiştiricisi 104000500 2304
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Diğer Meyve Yetiştiriciliği Kursları    
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği 104001700 360
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği 104013600 464
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Sebze Yetiştiriciliği 104017500 124
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Diğer Sebze Yetiştiriciliği Kursları    
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Sebze Yetiştiricisi 104000400 2328
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Söküm İşçisi 104001500 400
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Subtropik Fidan Yetiştiriciliği 104015300 416
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Subtropik Meyve Yetiştiriciliği 104015400 360
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Toprak İşleyicisi 104001600 360
  302-1-4 Fide ve Fidan Bahçecilik Yetiştirici 104001000 592
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Fidan Üretimi 159008701 88
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Meyve Fidan Üretimi 159003700 144
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Bağ Fidanı Üretimi 159000500 104
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Aşılı Ve Düz Sebze Fide Yetiştiricisi 159015400 300
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Bağ Aşılama 159000300 112
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Bağ Fidanı Üretimi 159000500 104
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Bahçe Ekip Başı Kursu 159015300 80
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Sebze Fidesi Üretimi 159004600 104
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Meyve Ağaçlarında Aşılama 159003500 88
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Seracı 159004700 168
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Çok Yıllık Çiçeklerin Yetiştiriciliği 159001700 176
  302-1-4 Fide ve Fidan Tarım Teknolojileri Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiriciliği 159005700 184
  302-1-5 Yem Bitkileri Tarım Teknolojileri Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 159001000 120
  302-1-5 Yem Bitkileri Tarım Teknolojileri Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 159001101 36
  302-1-5 Yem Bitkileri Tarım Teknolojileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 159001200 280
  302-1-6 Solucan gübresi Çevre Koruma Solucan Gübresi Üretimi 109001300 24
  302-1-6 Solucan gübresi Hayvan Yetiştiriciliği Kültür Solucanı Yetiştiriciliği Ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi 130001400 172
  302-2-1 Bal ve diğer arıcılık ürünleri Hayvan Yetiştiriciliği Arıcılık 130001304 84
  302-2-1 Bal ve diğer arıcılık ürünleri Hayvan Yetiştiriciliği Arı Sütü Üretimi Ve Ana Arı Yetiştiriciliği 130002300 40
  302-2-1 Bal ve diğer arıcılık ürünleri Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamalı Arıcılık 130018200 320
  302-2-1 Bal ve diğer arıcılık ürünleri Ahşap Teknolojisi Arı Kovanı ve Bal Çıtası Yapımı 101002400 224
  302-2-2 Bal ve diğer Arıcılık Ürünlerinin işleme ve paketlenmesi Gıda Teknolojisi Bal İşleme Ve Paketleme Elemanı 120006400 226
  302-2-2 Bal ve diğer Arıcılık Ürünlerinin işleme ve paketlenmesi Hayvan Yetiştiriciliği Arıcılık 130001304 84
  302-2-2 Bal ve diğer Arıcılık Ürünlerinin işleme ve paketlenmesi Hayvan Yetiştiriciliği Uygulamalı Arıcılık 130018200 320
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Sedef Kakma 101002700 272
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Semer Yapımı 101002600 328
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Türk Yayı Yapımı 101003301 172
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ağaç Araba (Talika) Yapımı 101003400 382
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ağaç Baston Yapımı 101004201 132
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ağaç Kaşık Yapımı 101003800 250
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Beşik Yapımı 101003500 300
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap CNC Makine operatörü 101000800 736
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Doğrama CNC Operatörü 101001800 696
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Doğrama İmalatçısı 101000600 2080
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 101001700 760
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı 101002002 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap İskelet CNC Operatörü 101001600 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap İskelet İmalatçısı 101000500 2016
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap İskelet Montaj Elemanı 101001500 536
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Kakmacısı 101001400 600
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Montaj Elemanı 101000700 696
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Oymacısı 101001201 576
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Süslemecisi 101000400 2048
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Şekillendirmeci 101002102 412
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Tarak Yapımı 101003900 250
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Tornacısı 101001300 664
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 101000300 2304
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Gaziantep Sedef El İşlemeciliği 101002800 600
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Gufa Yapımı 101003600 260
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Külek Yapımı 101003700 284
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Kavran Yapımı 101004301 300
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Mobilya Döşeme İmalatçısı 101000200 2200
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Mobilya İmalatçısı 101000100 2376
  302-3-1 Zanaatkarlık-Ahşap işi Ahşap Teknolojisi Perdah Elemanı 101001900 472
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Alüminyum Doğrama Panjur ve Balkon Sistemleri 142001300 432
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Bıçak Yapımı 142001700 296
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Çelik Kaynakçısı 142003900 400
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Çelik Yapılandırmacı 142000300 2200
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Temel Metal Şekillendirme Elemanı 142000800 632
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Metal Doğramacı 142000400 1896
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Sıcak Şekillendirmeci 142000600 720
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Makine Teknolojisi Sac Metal Kalıp İmalatı 140007301 351
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi El Sanatları Teknolojisi Metal Çiçek Yapımı 114005501 100
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Gümüş Kazaz Örücülüğü 138003200 191
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Gümüş Takı İşlemeciliği 138001600 216
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Hasır Örmeci 138000800 144
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Dökümcü 138000300 160
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi İmitasyon Takı İmalatçısı 138000200 200
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Kalemkâr 138000700 128
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Ocakçı 138001000 72
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Rodajcı 138001300 88
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Takı Çizimi Ve Üretimi 138002001 269
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Takı Yapımı 138001700 744
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Telkarici 138000500 120
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Trabzon Hasır Örme Takı Yapımı 138002200 450
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Trabzon Kazaziye Takı Yapımı 138002300 630
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Cilacı 138001400 88
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Takı İmalatçısı 138000100 2088
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Kakmacı 138000600 112
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Kuyumculuk Teknolojisi Mıhlamacı 138000400 152
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi Metal Teknolojisi Bakırcılık 142006000 518
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi El Sanatları Teknolojisi Kavaklıdere Dövme Bakır İşlemeciliği 114109200 564
  302-3-1 Zanaatkarlık-Metal işi El Sanatları Teknolojisi Savatlı Gümüş İşlemeciliği 114110900 710
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Cam El Dekorcu 157002600 280
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Düz Camcı 157003600 256
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Cam Süs Eşyası Yapımı 157004201 293
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Cam Şekillendirmeci 157001900 2080
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Fırın Harmancı 157002900 424
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Mandrel İle Cam Boncuk Yapımı 157004100 352
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Ön Üflemeci 157003300 288
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Şalümoda Cam Şekillendirme 157004501 276
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Yarı Otomatik Cam Şekillendirmeci 157003500 288
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi El Dekorcu-Sır Üstü Dekorlamacı 157001501 950
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Yaldız Fırıncısı 157003800 256
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı 157001401 669
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Vitraycı 157002200 1992
  302-3-1 Zanaatkarlık-Cam eşya Seramik Ve Cam Teknolojisi Tornada Form Şekillendirmeci 157001600 2224
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Alçı Şekillendirici Ve Kalıpçı 157000301 296
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Alçı Şekillendirme Ve Döküm 157000401 393
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Seramik Biçimlendirme 157001202 419
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Serbest Seramik Şekillendirmeci 157001000 2544
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi El Dekorcu-Sır Üstü Dekorlamacı 157001501 950
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı 157001401 669
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Sır Üstü Dekorlamacı 157001300 2216
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik Seramik Ve Cam Teknolojisi Tornada Form Şekillendirmeci 157001600 2224
  302-3-1 Zanaatkarlık-Seramik El Sanatları Teknolojisi Hamur Bebek Yapımı 114003301 127
  302-3-1 Zanaatkarlık-Çanak çömlek (toprak eşya) Seramik Ve Cam Teknolojisi Yöresel Form Şekillendirme 157119801 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Çinicilik Seramik Ve Cam Teknolojisi Çini İşlemeci/Çinici 157000602 461
  302-3-1 Zanaatkarlık-Çinicilik Seramik Ve Cam Teknolojisi Cam Şekillendirmeci 157001900 2080
  302-3-1 Zanaatkarlık-Çinicilik Seramik Ve Cam Teknolojisi Dökümcü-Sırlamacı 157001101 152
  302-3-1 Zanaatkarlık-Çinicilik Seramik Ve Cam Teknolojisi Boyacı / Çini İşlemeci 157000702 322
  302-3-1 Zanaatkarlık-Çinicilik Seramik Ve Cam Teknolojisi Sır Altı Çini Uygulama 157000901 416
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Adana Bezi Dokuma Yapımı 114118900 275
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Alafaradın Kilim Dokuma Yapımı 114014601 324
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Atlas Dokuma Yapımı 114014701 188
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Ayancık Keteni Dokuma 114014800 224
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Bezayağı Dokuma Yapımı 114015001 192
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Boyabat Çemberi Dokuma Yapımı 114015101 240
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Bünyan Halı Dokuma 114020801 298
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Bünyan Halı Dokuma Üretimi 114112300 1160
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Cicim Dokuma 114015201 263
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Çarpana Dokuma 114015302 179
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Çıpıt Dokuma 114015401 200
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Dastar Dokuma 114015501 355
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Demirci Halı Dokuma 114024401 281
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık El Sanatları Teknolojisi Dimi Dokuma Yapımı 114015601 188
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık Giyim Üretim Teknolojisi Dokuma Konfeksiyon Makineci 121005800 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık Tekstil Teknolojisi Dokuma Kumaş Kontrolü 160003900 88
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık Tekstil Teknolojisi Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörlüğü 160000300 320
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık Tekstil Teknolojisi Makine Halısı Dokuma 160000200 496
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık Tekstil Teknolojisi Numune Kumaş Dokumacı (Şabloncu) 160003800 440
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dokumacılık Tekstil Teknolojisi Yuvarlak (Hortum) Dokumacı 160003500 144
  302-3-1 Zanaatkarlık-Hasır işi El Sanatları Teknolojisi Hasır Örme 114003401 69
  302-3-1 Zanaatkarlık-Sepet Dokuma El Sanatları Teknolojisi Dekoratif Sepet Örücülüğü 114006302 320
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Bağlama Yapımcısı 146000500 584
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Ut Yapımcısı 146000600 584
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Yaylı Enstrüman Yapımcısı 146000400 2080
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Keman Yapımcısı 146000800 616
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Klasik Gitar Yapımcısı 146000700 616
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Klasik Kemençe Yapımcısı 146001000 496
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcısı 146000300 2056
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı 146000100 1992
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı 146000200 2024
  302-3-1 Zanaatkarlık-Müzik aletleri yapımı Müzik Aletleri Yapımı Müzik Aletleri Temel İşlemcisi 146000900 392
  302-3-1 Zanaatkarlık-Keçe yapımı El Sanatları Teknolojisi Keçe Aksesuarları Yapımı 114004001 172
  302-3-1 Zanaatkarlık-Keçe yapımı El Sanatları Teknolojisi Keçe Yapımı 114004101 98
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Alafaradın Kilim Dokuma Yapımı 114014601 324
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Bayat Kilimi 114014901 318
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Eşme Kilimi 114016001 318
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Kelkit Kilimi 114016401 318
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Kızık Kilim Dokuma Yapımı 114119700 265
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Kilim Dokuma 114016601 291
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Maraş Kilimi Dokuma 114016800 312
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Sarı Sili Yerel Yörük Kilimi Dokuma Yapımı 114117900 383
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Sarız Kilimi 114017501 318
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Yöresel Kilim Dokuma 114017902 399
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kilimcilik El Sanatları Teknolojisi Yörük Kilim, Heybe Ve Torba Dokuma Yapımı 114120300 335
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Afyon Halı Deseni Çizimi 114020601 356
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Bilgisayarda Halı Desen Çizimi 114020701 152
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Bünyan Halı Dokuma 114020801 298
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Bünyan Halı Dokuma Üretimi 114112300 1160
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Çanakkale Halı Deseni Çizimi 114020901 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Çin Halı Deseni Çizimi 114021000 184
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Demirci Halı Deseni Çizimi 114021101 356
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Demirci Halı Dokuma 114024401 281
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Fethiye Kaya Halı Deseni Çizimi 114024501 356
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Fethiye Kaya Halı Dokuma 114024602 560
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Gördes Halı Deseni Çizimi 114021201 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Gördes Halı Dokuma 114021301 281
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Halı Dokuma 114021403 320
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Halı Onarımı 114021500 640
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Hereke Halı Deseni Çizimi 114021701 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Hereke İpek Halı Dokuma 114021601 279
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Hereke İpek Halı Dokuma Üretimi 114111500 1160
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Isparta Halı Deseni Çizimi 114021801 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Isparta Halı Dokuma 114024701 291
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi İran Halı Deseni Çizimi 114022001 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Kafkas Halı Deseni Çizimi 114022101 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Ladik Halı Dokuma 114025001 291
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık Tekstil Teknolojisi Makine Halısı Dokuma 160000200 496
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Milas Halı Dokuma 114025201 281
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Minyatür Halı Dokuma 114105501 170
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Nepal Halı Deseni Çizimi 114022700 184
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Sivas Halı Deseni Çizimi 114023101 363
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Uşak Halı Dokuma 114111000 530
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Uşak Halı Dokuma Üretimi 114112400 1160
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Yağcıbedir Halı Deseni Çizimi 114023601 356
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Yağcıbedir Halı Dokuma 114025502 281
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Yahyalı Halı Dokuma Üretimi 114023701 1160
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Yöresel Halı Desenleri Çizimi 114110500 350
  302-3-1 Zanaatkarlık-Halıcılık El Sanatları Teknolojisi Yörük Halı Deseni Çizimi 114023800 184
  302-3-1 Zanaatkarlık-Semer yapımı Ahşap Teknolojisi Semer Yapımı 101002600 328
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme İnşaat Teknolojisi Taş Restoratörü 132005401 600
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Taş İşçiliği (Ahlat) 114120500 553
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Doğal Taşları İşleme 114002003 267
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Lüle Taşı İşleme 114004801 316
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Taş Bebek Yapımı 114007901 127
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Oltu Taşı İşleme 114006001 250
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Kehribar Taşı İşleme 114004201 250
  302-3-1 Zanaatkarlık-Taş işleme El Sanatları Teknolojisi Pileki Taşı Oymacılığı 114119500 210
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dekoratif taş işi El Sanatları Teknolojisi Doğal Taşları İşleme 114002003 267
  302-3-1 Zanaatkarlık-Sedef döşeme El Sanatları Teknolojisi Sedefli(Girit) Battaniye Dokuma Yapımı 114119200 280
  302-3-1 Zanaatkarlık-Sedef döşeme Ahşap Teknolojisi Gaziantep Sedef El İşlemeciliği 101002800 600
  302-3-1 Zanaatkarlık-Sedef döşeme Ahşap Teknolojisi Sedef Kakma 101002700 272
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kâğıt sanatları(hattatlık (kaligrafi),ebru sanatı, tezhip) El Sanatları Teknolojisi Ebru 114002303 152
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kâğıt sanatları(hattatlık (kaligrafi),ebru sanatı, tezhip) El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Ebru 114104300 1564
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kâğıt sanatları(hattatlık (kaligrafi),ebru sanatı, tezhip) El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip 114104900 1564
  302-3-1 Zanaatkarlık-Kâğıt sanatları(hattatlık (kaligrafi),ebru sanatı, tezhip) Sanat Ve Tasarım Tezhip 156001102 504
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı El Montajcısı 103001700 248
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Finisajcısı 103000800 416
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Istampacısı 103001600 536
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Kesimcisi 103000700 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Montajcısı 103001000 552
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Tabancısı 103001200 456
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Test Elemanı 103001100 448
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı Üretim Elemanı 103000200 2376
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 103001500 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Bilgisayarlı Ayakkabı Modelcisi 103000600 528
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Çarık Yapımı 103002100 252
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  El Yapımı Ayakkabı 103002200 496
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Elde Rok Ayakkabı Yapımı 103002500 436
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Körüklü Çizme Yapımı 103002600 440
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Saraciye Kesimcisi 103001300 488
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Saraciye Modelisti 103000300 2080
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Saraciye Montajcısı 103001400 648
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Saraciye Üretim Elemanı 103000400 2456
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Sayacı 103000900 512
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Takunya Yapımı 103002300 294
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Temel Ayakkabı Tasarımcısı 103000500 528
  302-3-1 Zanaatkarlık-Saraçlık Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi  Yemeni Yapımı 103002400 284
  302-3-1 Zanaatkarlık-Folklorik bebek ve giysi yapımı El Sanatları Teknolojisi Damal Bebek Giysisi Yapımı 114000902 368
  302-3-1 Zanaatkarlık-Folklorik bebek ve giysi yapımı El Sanatları Teknolojisi Domaniç Hayme Ana Bebek Giysisi Yapma 114002200 112
  302-3-1 Zanaatkarlık-Yorgancılık El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Yorgancılık 114120400 184
  302-3-1 Zanaatkarlık-Tarak yapımı Ahşap Teknolojisi Ahşap Tarak Yapımı 101003900 250
  302-3-1 Zanaatkarlık-Tarak yapımı El Sanatları Teknolojisi Kemik Tarak Yapımı 114112200 260
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb.  İnşaat Teknolojisi Alçı Plaka Uygulamaları 132012000 374
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb.  İnşaat Teknolojisi Alçı ve Kartonpiyerci 132001800 616
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb.  İnşaat Teknolojisi Alçı Plaka Asma Tavan 132004600 32
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb.  İnşaat Teknolojisi Alçı Plaka Bölme Duvar 132004700 32
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb. Seramik Ve Cam Teknolojisi Alçı Şekillendirici Ve Kalıpçı 157000301 296
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb. Seramik Ve Cam Teknolojisi Alçı Şekillendirme Ve Döküm 157000401 393
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb. Seramik Ve Cam Teknolojisi Plastik Çamur Ve Alçı Şekillendirme 157001801 446
  302-3-1 Zanaatkarlık-Alçı işleri/tırabzan, tavan, kubbe, mihrap, kürsü, tandır vb.  Sanat Ve Tasarım Alçı Rölyef 156002100 408
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü Ahşap Teknolojisi Mobilya Döşeme Dikiş Elemanı 101001000 352
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Pul Ve Boncuk Dikişleri 114012901 119
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi El Nakışları 114009400 1504
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Geleneksel El Nakışları 114010902 361
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Kasnak Sallayarak Yapılan Makine Nakışları 114011401 259
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Makine Nakışları 114011601 481
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Sanayi Makinesinde Türk Nakışları Deseni Hazırlama 114014300 640
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Sanayi Nakışı Desenleri Hazırlama 114014400 448
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Zikzak Makine Nakışları 114013201 333
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Doğal Rattan Ve Suni Rattan İle Örgü Yapma 114111700 653
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Makrome Örgü Yapımı 114005301 191
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Tığ Örgü Çanta Yapımı 114008101 141
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Tığ Örgü Para Kesesi 114025300 232
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Tığ Örgü Şapka 114008200 184
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama 114018901 653
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü El Sanatları Teknolojisi Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin Bebek) Yapımı 114110400 377
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü Giyim Üretim Teknolojisi Deri Düz Dikiş Makineci 121002600 328
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü Giyim Üretim Teknolojisi Düz Dikiş Makineci 121006001 336
  302-3-1 Zanaatkarlık-Dikişçilik, Giysi Dekorasyon, Nakış İşleme, Örgü Giyim Üretim Teknolojisi Kadın Üst Giysileri Dikimi (Gelinlik-Drapaj Tekniği İle Gelinlik Ve Nikâh Kıyafeti) 121013601 581
  302-3-1 Zanaatkarlık-Süpürge yapımı El Sanatları Teknolojisi Süpürge Yapımı 114006500 64
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Et işleme Gıda Teknolojisi Et İşleme Ve Reyon Elemanı 120006200 316
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Et işleme Gıda Teknolojisi Kanatlı Et İşleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi 120006300 24
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi İçme Sütü İşleme Elemanı 120000700 1048
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Süt Hijyeni 120004401 32
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Süt İşleme Elemanı 120000200 2376
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Beyaz Peynir Üretimi 120004101 213
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Dondurma Üretim Elemanı 120001100 960
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi İçme Sütü İşleme Elemanı 120000700 1048
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Kaşar Peyniri Üretimi 120004200 312
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Peynir Üretim Elemanı 120001001 619
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Peynir Üretimi 120003401 253
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Tereyağı Üretim Elemanı 120000800 992
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Tereyağı Üretimi 120003300 248
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Süt İşleme Gıda Teknolojisi Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı 120000900 1128
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Sebze ve Meyve İşleme Elemanı 120000400 2376
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Konserve Üretim Elemanı 120002100 1040
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı 120006100 320
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Pekmez Üretimi 120003500 216
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Salça Yapım Elemanı 120001801 650
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Reçel ve Marmelât Yapım Elemanı 120002000 1016
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Çubuk Turşusu Yapımı 120006500 50
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Turşu Üretim Elemanı 120001900 976
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Meyve ve Sebze İşleme(Domates Salçası, Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze
  Suları, Konserve, Sirke,
  Közleme, Salamura, Ekşiler ve Ezme)
  Gıda Teknolojisi Pestil Üretimi 120003600 232
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri Gıda Teknolojisi Zeytin İşleme Elemanı 120000500 2376
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri Gıda Teknolojisi Zeytinyağı Üretim Elemanı 120002700 1184
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri Gıda Teknolojisi Zeytinyağı Ambarcısı 120002800 944
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri Gıda Teknolojisi Sofralık Zeytin İşlemecisi 120002500 1232
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri Gıda Teknolojisi Sofralık Zeytin Depocusu 120002600 944
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı Gıda Teknolojisi Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü 120002300 1000
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı Gıda Teknolojisi Kuru İncir İşlemeciliği 120003900 160
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı Gıda Teknolojisi Kuru Baklagil Elemanı 120001300 752
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı Gıda Teknolojisi Kuru Baklagil Paketleme Elemanı 120001400 792
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Boza Tarım Teknolojileri Sıcak İklim Tahıl Yetiştiriciliği 159005100 136
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Boza Tarım Teknolojileri Tahıl Yetiştiriciliği 159006101 278
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bakliyat (İşleme ve Paketleme) Gıda Teknolojisi Kuru Baklagil Elemanı 120001300 752
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bakliyat (İşleme ve Paketleme) Gıda Teknolojisi Kuru Baklagil Paketleme Elemanı 120001400 792
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bakliyat (İşleme ve Paketleme) Gıda Teknolojisi Değirmenci 120001200 888
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Pirinç (İşleme ve Paketleme) Tarım Teknolojileri Sıcak İklim Tahıl Yetiştiriciliği 159005100 136
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Pirinç (İşleme ve Paketleme) Gıda Teknolojisi Değirmenci 120001200 888
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Pirinç (İşleme ve Paketleme) Tarım Teknolojileri Tahıl Yetiştiriciliği 159006101 278
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Mısır Kurutma, Çeltik Kurutma Gıda Teknolojisi Değirmenci 120001200 888
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Mısır Kurutma, Çeltik Kurutma Tarım Teknolojileri Sıcak İklim Tahıl Yetiştiriciliği 159005100 136
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Bazlama Yapımı 120005800 200
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Ekmek Üretimi 120005700 440
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Hamurkâr (Hamurcu) 120001600 1112
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Hububat İşleme Elemanı 120000300 2376
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Unlu Mamüller Üretimi 120001701 606
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı 120006100 320
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Gıda Teknolojisi Konserve Üretim Elemanı 120002100 1040
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı 167000100 2000
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı 167000502 450
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Baklava Yapımı 167002200 640
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Butik Çikolata Hazırlama 167002600 120
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Kadayıf Yapımı 167002500 312
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Muhallebici 167000701 210
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Pasta Yapımı Ve Sunumu 167001901 512
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Pastacı 167000300 2000
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Pastane Elemanı 167006100 512
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Pişmaniye Yapımı 167003700 90
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı 167001202 178
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Türk Mutfağı 167003900 368
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller) Yiyecek İçecek Hizmetleri Yaş Pasta Yapımı 167001801 214
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kaya Tuzu, Kaynak Tuzu, Deniz Tuzu, Göl Tuzu El Sanatları Teknolojisi Kaya Tuzu İşleme 114003900 216
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler Yiyecek İçecek Hizmetleri Türk Kahvesi Yapımı 167006400 150
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler Gıda Teknolojisi Çay Harmanlama Elemanı 120002900 1008
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler Gıda Teknolojisi Çay Paketleme Elemanı 120003000 1008
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler Gıda Teknolojisi Çay Üretimi ve İşleme Elemanı 120000600 2384
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Soslar Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı 167000100 2000
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Soslar Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı 167000502 450
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Soslar Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı 167001202 178
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Soslar Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak Elemanı 167006200 590
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kemik suyu Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı 167000100 2000
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kemik suyu Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı 167000502 450
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kemik suyu Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı 167001202 178
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Kemik suyu Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak Elemanı 167006200 590
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sabun El Sanatları Teknolojisi El Yapımı Sabun Üretimi 114002400 320
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sabun El Sanatları Teknolojisi Mis Sabun Üretimi 114005602 128
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Sabun Kimya teknolojisi El-Banyo Sabunu 135001900 528
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Gülsuyu Kimya teknolojisi Kolonya Üretimi 135002001 126
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Biyo-yakıt (Pelet, Briket, Odun Kömürü) Bahçecilik Orman Emvali Üretim İşçiliği 104004301 136
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Biyo-yakıt (Pelet, Briket, Odun Kömürü) Ormancılık Ağaç Kesme Ve Boylama 149000102 100
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Prina Gıda Teknolojisi Zeytin İşleme Elemanı 120000500 2376
  302-3-2 Katma değerli ürünler-Prina Gıda Teknolojisi Zeytinyağı Üretim Elemanı 120002700 1184
  302-4-1 Konaklama Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Ön Büro Elemanı 137001600 632
  302-4-1 Konaklama Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Kırsal Turizm Etkinlikleri 137001400 88
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı  167000100 2000
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı          167000502 450
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Gaziantep Mutfağı 167002400 264
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Döner Hazırlama           167003800 150
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Pide Yapımı        167001701 116
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Pizza Yapımı      167001001 82
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Türk Mutfağı 167003900 368
  302-4-2 Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı 167001202 178
  302-4-3 Rekreasyon tesisleri Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Ön Büro Elemanı 137001600 632
  302-4-3 Rekreasyon tesisleri Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Kırsal Turizm Etkinlikleri 137001400 88
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Ön Büro Elemanı 137001600 632
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı 167000100 2000
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı          167000502 450
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Gaziantep Mutfağı 167002400 264
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Döner Hazırlama           167003800 150
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Pide Yapımı        167001701 116
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Pizza Yapımı      167001001 82
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Türk Mutfağı 167003900 368
  302-4-4 Konaklama ve Yeme-içme tesisleri  Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı 167001202 178
  302-4-5 Konaklama ve Rekreasyon tesisleri Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Ön Büro Elemanı 137001600 632
  302-4-5 Konaklama ve Rekreasyon tesisleri Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Kırsal Turizm Etkinlikleri 137001400 88
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Ön Büro Elemanı 137001600 632
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Kırsal Turizm Etkinlikleri 137001400 88
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı  167000100 2000
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı          167000502 450
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Gaziantep Mutfağı 167002400 264
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Döner Hazırlama           167003800 150
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Pide Yapımı        167001701 116
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Pizza Yapımı      167001001 82
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Türk Mutfağı 167003900 368
  302-4-6 Yeme-içme tesisleri ve Rekreasyon tesisleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı 167001202 178
  302-5-1 Su ürünleri yetiştiriciliği Denizcilik Su Ürünleri Üreticisi 111000100 2000
  302-5-1 Su ürünleri yetiştiriciliği Denizcilik Su Ürünleri İşlemecisi 111000700 184
  302-5-1 Su ürünleri yetiştiriciliği Denizcilik Alabalık Yetiştiriciliği 111000801 58
  302-5-1 Su ürünleri yetiştiriciliği Denizcilik Deniz Balıkları Üreticisi 111000400 456
  302-5-1 Su ürünleri yetiştiriciliği Denizcilik Tatlı Su Balıkları Üreticisi 111000300 440
  302-5-1 Su ürünleri yetiştiriciliği Denizcilik İç Su Canlıları Balıkları Yetiştiriciliği 111001101 152
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Traktör Bakım Onarım 159006801 148
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Traktörle Kullanılan Hasat Harman Makineleri Bakım ve Onarım 159006900 200
  302-6-1 Makine Parkları Motorlu Araçlar Teknolojisi Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcısı 144000500 2024
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım ve Onarım 159002700 104
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Bitki Bakım ve Koruma Makineleri Bakım ve Onarım 159000900 120
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Ekim Dikim ve Gübreleme Makineleri Bakım ve Onarım 159002000 192
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım ve Onarım 159002800 104
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım ve Onarım 159002900 104
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Seyyar Pancar Boşaltma - Temizleme - Yükleme Makinesi Operatörü 159008300 80
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarım 159006600 88
  302-6-1 Makine Parkları Tarım Teknolojileri Toprak İşleme-Arazi Temizleme ve Tesviye Alet Makineleri Bakım ve Onarım 159006700 184
  302-6-1 Makine Parkları Makine Teknolojisi Makine Bakım Onarım Yardımcı Elemanı 140005700 396
  302-6-1 Makine Parkları Makine Teknolojisi Makine Bakım ve Onarımcısı 140000400 2272
  302-7-1: Solar Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu Ve Hibrit (Güneş-Rüzgâr) Sisteme Entegrasyonu (Harmanlanmış Öğrenme) Kurs Programı 165000700 247
  302-7-1: Solar Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Güneş Panelleri Ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım Ve Onarımı 165000102 232
  302-7-1: Solar Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Rüzgar Ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi 165000400 72
  302-7-1: Solar Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi Kurs Programı 165000300 600
  302-7-1: Solar Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Elektrik Ve Enerji Enerji Verimliliği Uzmanı 116001700 960
  302-7-2: Konsantre Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi Kurs Programı 165000300 600
  302-7-2: Konsantre Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Güneş Panelleri Ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım Ve Onarımı 165000102 232
  302-7-2: Konsantre Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Rüzgar Ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi 165000400 72
  302-7-3: Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Rüzgâr Santrali Kurulum Bakım Ve Onarımı 165000201 516
  302-7-3: Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Rüzgar Ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi 165000400 72
  302-7-4: Biokütle Elektrik Ve Enerji Enerji Verimliliği Uzmanı 116001700 960
  302-7-5: Jeotermal Elektrik Ve Enerji Enerji Verimliliği Uzmanı 116001700 960
  302-7-6: Mikro Kojenerasyon Elektrik Ve Enerji Enerji Verimliliği Uzmanı 116001700
  1. 960

 • image description

  AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI'NI ONA...

  • 2 yıl önce

  AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI'NI ONAYLADI
  AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI'NI ONAYLADI
  Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak IPARD III Programı’nın, Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla kabul edildiğini duyurdu.
  Kirisci, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD III Programı’nın, 7 (+3) yıl boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.
  555 MİLYON AVRO HİBE DAĞITILACAK
  Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon avro fon tahsis edilen IPARD III Programı’nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon avro olacağına dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:
  “Toplamda ekonomiye kazandırılacak yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesi bekleniyor. Program ülkemizde 42 ilde uygulanacak.
  IPARD III Programı kapsamında:
  M1- Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.
  M3- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek.
  M4- Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım: Erozyonla mücadele, biyoçeşitlilik ve organik tarım konularında pilot bölgelerde gönüllülük esasına dayalı başvuru yapan faydalanıcılara telafi ödemesi yapılarak destek verilecek.
  M5- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi – LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan Yerel Eylem Grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecek.
  M6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları: Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecek.
  M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecek.
  M10- Danışmanlık Hizmetleri: Bu hizmetler kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacak.
  Program, Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma ve Finansal Anlaşmanın imzalanması ile 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.”

İletişim

Bize Ulaşın !!!

HARİTADA AÇ

İletişim

Bize Ulaşın !!!
Yıldızevler Mh. Rabindranath Tagore Cd. 27/5 Çankaya / ANKARA
06550 Türkiye

0507 829 34 95

Çay İçmeye Bekleriz...