Tübitak proje başvurularında KEP adresi zorunluluğu

Tübitak proje başvurularında KEP adresi zorunluluğu

Tübitak proje başvurularında PRODİS’e program ya da çağrı bazında başvuracak kuruluşlardan ön kayıt aşamasında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin girilmesi istenecektir. Yapılacak başvurularda, KEP adresinin girilmesi belirli bir süre zorunlu olmayacaktır.

Ancak ilerleyen dönemlerde kuruluşlara ön kayıt aşamasında veya diğer süreçlerde KEP adresinin girilmesi zorunlu tutulabilecektir. Bu nedenle TÜBİTAK’a ön kayıt yaptırarak proje göndermek isteyen kuruluşların KEP adresi almaları önerilmektdir.

KEP uygulamasının zorunlu olmaya başladığı tarihten itibaren TÜBİTAK tarafından kuruluşlara gönderilecek yazılar (elektronik imzalı ve basılı imzalı olanlar) kuruluşların KEP adreslerine gönderilecek olup, bu yazılar ayrıca posta/kargo ile gönderilmeyecektir. Ayrıca kuruluşlar da elektronik imzalı yazılarını (kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgeler de eklenerek) TÜBİTAK’ın KEP adresine gönderebileceklerdir. Bu yazılar da ayrıca posta/kargo ile TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir.

 

 

 

Genel içinde yayınlandı