SME Instrument

KOBİ Aracı ( SME Instrument )

2018 çağrı takvimi yayınlandı. Detaylar aşağıdadır. Arayın proje fikrinizi değerlendirelim ve SME Instrument faz 1 ve 2 için proje başvurularını birlikte yapalım. 

SME Instrument KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ Aracı, üç aşamalı bir yapıya sahiptir.
Faz 1. Kavram ve Fizibilite Değerlendirmesi
Faz 2. Ürün Geliştirme Desteği
Faz 3. Ticarileştirme Desteği

Not:
1. Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
2. Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
3. Tek başına KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmektedirler.

Faz 1. Kavram ve Fizibilite Değerlendirmesi

Avrupa Birliği, KOBİ’lerin inovasyon projeleri kapsamında fizibilite çalışmaları yapmaları amacıyla 50,000 Euro destek sağlamaktadır.

Proje Kapsamındaki Faaliyetler
Kavram Fizibilitesi
Risk Değerlendirmesi
Fikri Mülkiyet Hakları’nın İncelenmesi
Ortak Arama
Pazar Analizi
İnovasyon Stratejisi Geliştirme

Proje Süresi : 3-6 Ay

Faz 2. Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge

Bu fazda, KOBİ’lere inovasyon projeleriyle ilgili demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme vb. detaylı çalışmalar için 0.5 Milyon Avro ile 2.5 Milyon Avro arasında % 70 oranında destek sağlanmaktadır.

Faz 2’ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir. Ancak öncelikle Faz 1’e başvurulması önerilmektedir.

Faaliyetler
Detaylı İş Planı
Geliştirme
Prototip Üretimi
Test
Minyatürleştirme
Büyütme
Pazar Uygulamaları
Araştırma

Proje Süresi : 12-24 Ay

Faz 3. Ticarileştirme

Faz 1 ve Faz 2’de desteklenen projelerin pazara sunulabilir bir ürün olma aşamasında destek, eğitim, mentörlük ve finansmana erişim destekleri sağlanmaktadır.

2018 SME Instrument Çağrı Takvimi
Faz 1 En Son Başvuru Tarihi : 8 Şubat 2018, 3 Mayıs 2018, 5 Eylül 2018, 7 Kasım 2018
Faz 2 En Son Başvuru Tarihi : 10 Ocak 2018, 14 Mart 2018, 23 Mayıs 2018, 10 Ekim 2018

2018 yılında KOBİ Aracı kapsamında desteklenecek projeler konu bağımsızdır.

Proje uygunluğunuzun değerlendirilmesi için bize ulaşınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir