SEA-EU JFS – Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrıları Açıldı!

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2019 yılı çağrıları başvurulara açıldı.

Bilim-Teknoloji ve İnovasyon alanlarında açılan çağrılar kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje ortağından oluşan proje önerileri desteklenecektir.

  • SEA-EU JFS Bilim ve Teknoloji Çağrısına (S&T Call) nanoteknoloji ve entegre su kaynakları yönetimi tematik alanlarında dördüncü teknoloji hazırlık seviyesine kadar olan temel araştırma proje önerileri ile başvuru yapılabilir. 
  • SEA-EU JFS İnovasyon Çağrısına (Innovation Call) bulaşıcı hastalıklar ve akıllı şehirler tematik alanlarında en az üçüncü teknoloji hazırlık seviyesine sahip olan proje önerileri ile başvuru yapılabilir. 

Güneydoğu Asya-Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programının (SEA-EU JFS) amacı, Avrupa ve Güneydoğu Asya arasında Bilim ve Teknoloji alanındaki bağlantıları, daha önceki çalışmaları da kullanarak geliştirmek; güçlü bir seviyeye getirmek; kurumlar arasında derin bağlantılar oluşturarak Bilim ve Teknoloji alanındaki işbirliklerine güçlü bir ivme kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların, kalıcı ve yenilikçi ortak işbirliklerini güçlendirerek, Avrupa-Güneydoğu Asya işbirliklerini önemli ölçüde geliştireceği beklenmektedir.

JFS 2019 Çağrılarına katılım sağlayan ülkeler: Brunei, Bulgaristan, Kamboçya, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Almanya, Laos, Letonya, Myanmar, Filipinler, İspanya, İsviçre, Tayland, Türkiye, Vietnam.