SC1-BHC-06-2020

Dijital teşhis – çeşitli teşhis verilerini entegre ederek klinik kararları desteklemek için araçlar geliştirmek

Sağlık hizmetleri uygulayıcıları için uygun karar destek araçlarının mevcudiyeti sağlık hizmetlerinde kişiselleştirilmiş tedavileri teşvik edebilir. Teşhis ve klinik karar verme hassasiyetinin artmasını sağlayan teşhis araçlarını entegre edecek bu tür karar araçlarını geliştirmeyi ve doğrulamayı amaçlayan araştırma faaliyetleri yürütmeye ihtiyaç vardır. Biyoinformatik ve biyoistatistik alanlarında devam eden ilerleme, Yapay Zeka (AI) çözümlerine kadar gelişmiş analitik araçlar (örneğin makine öğrenmesi), yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş tanıya dayanan cihazların, platformların veya yeni yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Kapsam:

Teklifler,  teşhis araçları tarafından sağlanan bilgileri kullanacak araçlar, platformlar veya hizmetler geliştirmeli ve bu da bir hastadaki sağlık durumunun doğru, ayrıntılı, yapılandırılmış, sistemik ve öncelikli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamalıdır. Önerilen çözümler, gerçek ihtiyaçları dikkate alarak tıbbi kayıtlar, in vitro ve / veya in vivo diagnostik, tıbbi görüntüleme, -omik veriler, fonksiyonel testler (çip üzerinde laboratuar) vb. Gibi çeşitli veri kaynaklarını entegre etmelidir. Sağlık hizmetleri pratisyenlerinin ve gelecekteki Sağlık Teknolojileri Değerlendirmesini kolaylaştırmak için pilot merkezlerde gerçek yaşam ortamlarında test edilmeli ve onaylanmalıdır. Bu araçlar / platformlar / hizmetler tanı ve klinik kararın iyileştirilmesine katkıda bulunmalı, sadece mevcut verileri entegre etmemeli ve klinik uygulamada günlük kullanımını kolaylaştırmak için akıllı insan-bilgisayar arayüzü çözümlerini içermelidir. Belirli bir hastalıkla ilgili herhangi bir tıbbi veri (metin verileri, sayısal ölçümler, kaydedilen sinyaller, görüntüler vb.) düşünülebilir. Amaç, vatandaş ve sağlık sağlayıcılarını merkeze alarak somut hasta ve kamu sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin geliştirilmesini yönlendirmektir. Mevcut  Avrupa ve uluslararası standartlara ve mevzuata uygun olarak, etik ve yasal kaygıların uygun şekilde ele alınmasına, sağlık profesyonellerine ve hastalara bilinçli kararları desteklemek için yeterli bilgi verilmesine, veri güvenliği ve gizliliğinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Beklenen Etkiler:

-Tıbbi uygulamalarda optimum karar için hızlı, ayrıntılı, doğru ve son derece kişiselleştirilmiş teşhisler sunarak yeni teşhis araçlarının, platformlarının veya hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla AB’nin tıbbi cihaz teknolojileri alanında yenilik yapma kapasitesini arttırma.

– Tıbbi koşulların daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde teşhisi yoluyla sağlık hizmetleri sistemlerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek, hataların ve gecikmelerin (ve bunlarla ilişkili maliyetlerin) azaltılmasıyla daha hızlı ve daha iyi klinik kararlar ve etkili kişiselleştirilmiş tedavilerin zamanında sunulmasının sağlanması.

-Avrupa Teşhis sektörünün, özellikle KOBİ’ler için büyümesine katkıda bulunma.

-Tıbbi tanı cihazlarının üretiminde AB’nin dünya liderleri arasındaki rolünü güçlendirme

Çağrı Açılış Tarihi: 4 Temmuz 2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 7 Nisan 2020

Örnek Proje:

Platform for ultra-sensitive Point-of-Care diagnostics for Infectious Diseases

The aim of the PoC-ID project is to develop new micro- and nanoelectronic-based sensing and integration concepts for advanced miniaturised in vitro diagnostic devices. The project addresses the increasing demand for rapid and ultra-sensitive point-of-care diagnostics to reduce healthcare costs and increase the quality of life with a focus on infectious diseases, one of the world’s leading causes of morbidity and death. Interdisciplinary collaboration using the technology and expertise of the consortium members will be applied to develop and test a breakthrough PoC prototype for the diagnosis of respiratory syncytial virus infections and host responses in the paediatric context. PoC-ID will enable new types of point-of-care diagnostics for virtually any type of complex liquid sample. Applications are disease diagnosis, monitoring of therapeutic responses, clinical research of pathogen-host interaction and personalised medicine. The platform technology can easily be adapted to a variety of diagnostic or biosensing purposes, such as in health/environmental monitoring or food quality testing. PoC-ID will combine the detection of both pathogens and host responses leading to more accurate diagnosis as compared to the current standard which is focused on detection of pathogens only. This novel approach will support prevention and control of pathogen spread and enable faster and more personalised patient treatment. Improved performance in terms of robustness, sensitivity and selectivity will be reached by a combination of innovative nanomembrane technology, molecular engineered capture molecules and two novel sensing concepts. Further advances will be realised in terms of usability and speed of data-analysis arising from the integration of sensors, read-out electronics and microfluidics into one user friendly point-of-care (PoC) platform. Costs of the new disposable sensors will be ultra-low at high volumes, thanks to designing into microelectronics production flows.

Genel içinde yayınlandı