Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi teşviğinin amacı : Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.
Önemli : Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir. Test/Analiz raporlarının desteklenebilmesi için, pazara girişte zorunlu olması halinde ilgili teknik mevzuatın (ilgili standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik, direktif, kanun vb.); pazara girişte avantaj sağlaması halinde ise bu durumu gösteren belgelerin (ihale şartnamesi, müşteriden alınan yazı, sipariş formu, sözleşme vb.)
tevsik edilmesi gerekmektedir.
Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri desteklenir.
Desteklenen gider kalemleri şunlardır:
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
ç) Test/analiz raporu giderleri
d) Zorunlu Kayıt Ücretleri
e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti
Güncel Desteklenen Pazara giriş belgeleri listesi aşağıdaki linkteki dosyadadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir