LC-SPIRE-08-2020 Yeni Yüksek Performanslı Maddeler

Yeni yüksek performanslı maddeler

Mevcut komponent malzemeleri ve bunların herhangi bir kombinasyonu, doğal sınırlamalara sahiptir. Bozunmaya, korozyona, aşınmaya ve / veya bozulmaya neden olan stres, ekipman arızalarına ve tesis verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle malzemelerin ve komponentlerin performansını geliştirmek için yeni çözümler aranmaktadır.

Kapsam:

Teklifler, gelecekteki süreçlerde beklenen aşırı ve değişken koşullara dayanacak şekilde yüksek performanslı malzemeler ve komponentler geliştirmeli, test edilmeli ve performanslarını uzun vadeli iyileştirmelidir. Tekliflerin aşağıdaki hususları dikkate alması gerekir:

Modelleme ve yapay zeka, tasarım, sıcaklık ve nem direnci (korozyon, oksidasyon, ısı yalıtımı), dayanıklılık, işlevsellik, ağırlık vb. dereceli ve koruyucu kaplamalar gibi uygulamalarla, verim gücü, sertlik ve özel endüstriyel uygulamalar ve ilgili ortamlara karşı direnç;

Endüstriyel işleme koşulları kısıtlamalarını en aza indirmek için sensörlü bileşenler;

Üretim süreçlerinin yüksek sıcaklık gerektiren uygulamalarında aşınma ve oksidasyon gibi hasar ve bozulmayı azaltarak ekipmanın kullanım ömründeki önemli artış;

Çevresel etkilerin atık yönetimi ve enerji ve kaynak tüketimi açısından azaltılması.

Faaliyetler, TRL 3’ten başlamalı ve proje sonunda TRL 5’e ulaşmalıdır.

Proje  teklifleri, AB’den 4 ila 6 milyon Avro arasında olmalıdır.

Beklenen Etkiler:

Teklifler aşağıdaki üç etkiden en az ikisini göstermelidir:

Hedef üretim ve / veya işletme işlemlerinde en az% 30 enerji verimliliği artışı;

CO2 emisyonlarının ve kaynak kullanımının% 20 oranında azaltılması;

Ekipmanın kullanım ömrünü en az% 20 arttırma.

Son Başvuru Tarihi:   05 Şubat 2020

Örnek Proje:

PORTABLECRAC
Full Title: PORTABLE SOLUTION FOR THE ELECTROCHEMICAL REGENERATION OF ACTIVATED CARBON
Aim:
PORTABLECRAC has the purpose of developing an environmentally friendly and economically beneficial technology, to regenerate the activated carbon used in small and large industry for water filtration. Major focus will be in the adaptation of a compact and portable device that will improve the flexibility, operational and investment costs significantly with respect to existing equipment (assuring replicability and up-scaling of the proposed solution). It will bring a sustainable and long term solution creating a direct and indirect employment in the EU “service-sector”. Its keyvalue  proposition is providing a solution with 86% reduction in cost per kg/AC and 4 times reduction in CO2 emissions
Concept: PORTABLECRAC is a flexible solution tackling different niches, that will allow an in-site treatment service by compact/portable prototypes able to adapt to client´s needs with huge economic and environmental impacts.
PORTABLECRAC will provide a successful business case to Pilot Plant applied to either water consumption or chemical niches. PORTABLECRAC will offer batch micro-solution to clients with low requirements of carbon regeneration or continuous solutions to clients with high demand of carbon regeneration. Additionally, in-site operation at end-user´s will report transport cost and time savings for end-users. Indeed, the utilization of electrochemistry instead of thermal technology will reduce considerably carbon footprint, energy input and wastes. By contrast, specifically water wastesreduction  will be achieved by contaminant elimination via oxidation.
Start date: 01/10/2017