LC-SC3-RES-9-2020 Gelecek Nesil İnce Film Fotovoltaik Teknolojileri Çağrısı

Gelecek nesil ince film fotovoltaik teknolojileri

Fotovoltaik güneş enerjisi dönüşümünün ince yarı iletken filmlere dayalı olarak hızlı bir şekilde gelişmesi, malzemelerin kullanılabilirliği ve güvenliğinden kaynaklanan kısıtlamalar oluşmktadır. Bu nedenle, dünyadaki elementlere dayanıklı alternatif ince film teknolojilerinin geliştirilmesi bir öncelik haline gelmiştir.

Kapsam:

Teklifler, basit üretim süreçler olan, bol bulunan ve düşük maliyetli malzemelerin kullanımı yoluyla, geniş kullanım ömrü ile yüksek verimli cihazlar sağlayabilen alternatif ince film (çok katmanlı dahil) teknolojiler içermelidir.

Tekliflerin teknolojileri TRL 4-5’ten  TRL 6-7’ye getirmesi beklenmektedir.

Konu özellikle KOBİ’ler için uygundur.

Teklifler 5 ila 7 milyon Euro arasında olmalıdır.

Beklenen Etki:

Projelerin, yenilikçi ince film cihazlarının maliyetini ve çevresel etkisini (yaşam döngüsü değerlendirmesi ile ölçülen) düşürmesi ve verimlilik, stabilite, cihaz ömrü (> 35 yıl) ve performans, güvenilirlilik ve geri dönüştürülebilirliği önemli ölçüde artırması beklenmektedir. Maliyetin düşürülmesi, güvenilir verilerle gösterilmeli ve desteklenmeli ve çağrının yayınlanma tarihindeki maliyet seviyelerinin oldukça altında olmalıdır. Bu, yeni PV uygulamalarına olanak sağlayacak ve Avrupa PV üretim endüstrisini güçlendirmek için yeni yollar açmalıdır.

Çağrı Açılış Tarihi: 3 Eylül 2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 11 Aralık 2019

Örnek Proje:

PERTPV

Objective

Solid state lead halide perovskites have recently emerged as the latest thin-film photovoltaic device class. High power conversion efficiencies (22 %) and stabilities (> 1000 hours at 80 ˚C under 1 sun illumination) have been obtained using lab scale processes and small area cells (<1cm2). The building blocks of the perovskite materials are very low cost and the processing into the final perovskite thin-film can be achieved with low temperature fast processes. This makes these materials very cost efficient, and promises to deliver a future PV technology with a levelled cost of electricity (LCOE) below that of existing mainstream PV. There has been much advancement with combining perovskite with silicon cells, to deliver a “tandem” junction cell with much higher efficiency than either sub-cell. Although this perovskite-on-silicon approach is likely to deliver the first perovskite PV products, it restricts the manufacturing and module format to wafer based, and hence misses out on the real promise of ultimate high volume manufacturing via large area sheet-to-sheet or reel-to-reel coating. Within PERTPV we will advance the perovskite thin-film PV technology to the next level by undertaking a “double pronged” drive on both performance (efficiency and stability) and the development of scalable device and module fabrication methodologies, compatible with high volume manufacturing. Our consortium consists of the leading academic groups in perovskite PV research, in addition to research companies, and 3 commercial partners at appropriately complementary stages in the value chain (Technology driver, materials supplier and equipment supplier). In addition to our ambitions target of surpassing 30% power conversion efficiency in a thin film all-perovskite tandem cell, and delivering a certifiably stable module technology, we will also perform full life cycle analysis and ensure a safe means to undertake mass deployment and recycling of the Perovskite PV modules.

Start date: 1 April 2018

End date: 31 March 2021