LC-SC3-B4E-8-2020

Çok katlı konutlarda ısıtma ve / veya soğutma için yenilenebilir ve enerji açısından verimli çözümler sunan sıcak suyu üretimi

Avrupa’da nihai enerji tüketiminin neredeyse % 50’si ısıtma ve soğutmada ve bu tüketimin % 80’i konutlarda olmaktadır. Binalar yenilenebilir enerji üretiminde ve enerji depolanmasında giderek daha etkili hale gelmektedir. Fakat bu süreç hızlandırılmalıdır.

Çok daireli konutlarda ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu üretimi için yenilikçi yenilenebilir ve verimli enerji çözümlerinin performansını (ekonomik performans dahil) arttırmaya ve son kullanıcıya genel sistem performansı hakkında bilgi vermeye ihtiyaç vardır.

Kapsam:

Teklifler, çok daireli bir konutlara (6 dairenin üzerinde) veya çok az benzer bir grupta kurulmuş, uygun maliyetli, ısıtma ve sıcak suyu üretim birimlerini (uygunsa soğutma ve / veya tamamlayıcı elektrik üretimi dahil) göstermelidir. Ayrıca teklifler fosil yakıt tüketiminin azaltımı ve birincil enerji tasarrufu hesaplamaları ile birlikte yüksek performanslı ısıtma ve sıcak suyu üretiminin maliyet etkin entegrasyonu gösterilmelidir. Tüm destek sistemleri ile birlikte önerilen çözümlerin, teklifin sunulmasından önce operasyonel bir ortamda doğrulanmış olması (TRL 6), ve teklifte uygun şekilde belgelenmesi beklenmektedir.

Bu nedenle beklenen, yeni bir ısıtma ve sıcak suyu hazırlama sistemi (isteğe bağlı olarak ek soğutma veya elektrik üretimi ile) uygulamak ve yalıtımlı duvarları ve enerji tasarruflu pencereleri olan mevcut çok daireli konut binalarındaki gerçek performanslarını göstermektir. Bir sistem, bir binanın yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam yıllık enerji talebinin en az% 70’ini kapsamalıdır.

Beklenen Etki:

Tekliflerin , mümkün olan her yerde, göstergeler ve hedefler kullanarak aşağıda listelenen etkileri göstermesi beklenir:

    – Yenilenebilir enerji üretimi (kWh / yıl olarak);
    – Önerilen çözümlerin sağlamış olduğu birincil enerji tasarrufu ve sera gazı emisyonu tasarrufu (bugün mevcut olan en iyi çözüm ile karşılaştırıldığında);
     – Önerilen çözümler tarafından sunulan ısının rekabet gücü (bugün mevcut en iyi çözüm ile karşılaştırıldığında);
    – Yatırımların geri dönüşünü artırmak ve geri ödeme süresini azaltmak;
     Önerilen çözümlerin tekrarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik potansiyelinin ölçeği.

Çağrı açılış tarihi: 16 Temmuz 2019

Çağrı kapanış tarihi: 15 Şubat 2020

Örnek Proje:

Geothermal Technology for €conomic Cooling and Heating

Objective

The Drilling technology that is currently used for installation of vertical borehole heat exchangers requires capital-intensive equipment that is expensive to mobilize, leads to deteriorated working conditions and requires experienced teams of specialist operatives. Drilling operations also often require significant quantities of drinking quality water and dispose of dirty water and mud. GEOT€CH will employ a different drilling concept that is based on dry auger methods that requires less capital-intensive equipment, enhances safety and avoids the environmental risks, complexity and costs of dealing with water supplies and contaminated waste.
Another key concept of GEOT€CH will be a better integration between heat exchange elements during installation by developing an innovative heat exchanger allowing to achieve high levels of thermal performance with low pressure loss. This device employs a co-axial configuration and spiral fluid flow pathways to achieve low thermal resistance compared to conventional U-tube devices.
Furthermore, GEOT€CH aims to implement cost-effective geothermal systems by alleviating the costs associated with drilling boreholes in large size buildings. The GEOT€CH’s approach seeks the maximum use of the foundation structures that are otherwise required, exclusively, for structural and geotechnical purposes in tertiary buildings. Foundation structures such as piles, screen walls and basement slabs will become effective geothermal heat exchangers in GEOT€CH.
GEOT€CH will develop optimized hybrid solutions that will integrate the different geothermal systems in small and large buildings market. The optimization of geothermal system operation will be achieved with the Energy Management System and the development of a dual source heat pump capable of making optimal use of ground and/or air environmental heat sources. The GEOT€CH’s geothermal heating and cooling standard will be more attractive to design professionals and construction companies.

Start date: 1 May 2015

End date: 30 April 2019

Genel içinde yayınlandı