Küresel Tedarik Zinciri projeleri

Ekonomi Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri projeleri desteği danışmanlığı ile ilgili bilgi almak ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz. Sizde bir ara malı üreticisi iseniz Küresel tedarik zinciri teşviği , küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi sizler içindir. Arayın Görüşelim.
Küresel Tedarik Zinciri projeleri
Küresel Tedarik Zinciri projeleri amacı : Şirketler tarafından küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin küresel tedarik  zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri proje kapsamında yapılacak başvuruyla projenin kabulü halinde karşılanır.
Tanımlar:
a) Küresel Tedarik Zinciri: Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı,
b) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir proje
KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.
 Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.
a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı
b) Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
c) Yazılım Alımı
ç) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları
Desteklenecek Faaliyetler:
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Makine, Ekipman ve Donanım Alımının Desteklenmesi
(1) Tedarikçilerin ,Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama,kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.
Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamalarının Desteklenmesi
(1)Tedarikçilerin, tedarik ilişkisi çerçevesince yurt dışında açtığı/açacağı ofise veya depoya ilişkin kira giderleri proje süresince desteklenir. Kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.
Yazılım Alımının Desteklenmesi
Tedarikçiler,KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretlerinin Desteklenmesi
(1) Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.
(2) Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve
Küresel Firma ’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalarının Desteklenmesi
(1) Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurumve kuruluşlardan alınan ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.
Not: Küresel Tedarik Zinciri projeleri KTZ Yetkinlik Projesi destek kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca Bakanlıkça verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamaz.
Destek başvuruları; Başvuru için Gerekli belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye yapılır.
Küresel Tedarik Zinciri projeleri hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir