Kosgeb Kobigel 2018 Proje Teklif Çağrısı

Kobigel 2018 – 01 sayılı Proje ” İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ” dir.

Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri , çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1.Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2.Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3.Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4.Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5.İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6.(Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında ; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje Başvuru Tarihleri : Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları:

1- NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler başvurabilecektir.

Not: Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.

2- Matriste yer almasa dahi NACE 21, 26 , 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmele ri tüm illerde başvurabilecektir.

3- İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.

Not: 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

4- Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörler in deki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.

5- Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

6- Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.

Proje süresi: Proje Süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti: Geri Ödemesiz 300.000 TL Geri Ödemeli 700.000 TL, Toplam 1.000.000 TL

Destek Oranı: % 60

Desteklenecek Proje Giderleri:

Personel Giderleri: Yeni istihdam edilecek en fazla 4 personel

Makine – Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri

Yazılım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri :Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Proje hazırlama danışmanlığı gideri, Belgelendirme giderleri, Tanıtım giderleri, Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama), Fuar giderleri , Test ve analiz giderleri

İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi için LİNKE BAKABİLİRSİNİZ.

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması : Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörler için LİNKE BAKABİLİRSİNİZ.