Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı

Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin;üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

Endüstriyel Uygulama Programına;
-Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
-Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır.
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde
% 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır.
Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL olmak üzere toplam 650.000 TL’dir.
Sizde Arge ve prototip aşamasını geçmiş ve yukarıda belirtilen şartları sağlamışsanız projenizin ticarileşmesiiçin gerekli altyapı ve personel desteğini alabilirsiniz.
Kosgeb Endüstriyel Uygulama Programı danışmanlık konularında uzman kadromuz ve onaylanmış projelerimizin verdiği tecrübe ile hizmet vermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir