Kosgeb 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

KOSGEB yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı”  desteği vermektedir.

Kredi faiz desteği Şartları:

  • İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
  • Sıfır (0) faizlidir.
  • İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadelidir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB’ e başvurabilirler.

Programa ait başvuru tarihleri 04.06.2018 – 01.08.2018 tarihleri arasıdır.