ITEA 3 Proje Çağrısı

ITEA, yazılım alanında endüstri odaklı uluslararası bir Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik (Ar-Ge) proje çağrısıdır. ITEA, aynı zamanda dünya çapında 40’tan fazla ülkeyi kapsayan Ar-Ge işbirliğine yönelik ülkeler arası bir ağ olan EUREKA’nın bir Küme programıdır.

Her yıl, ITEA, yazılım alanına uygun araştırma projesi önerileri için çağrıya çıkmaktadır.

Proje konsorsiyumunun, en az iki farklı ülkeden EUREKA Üye Ülkesi veya bir EUREKA Asoşiye Ülkesi olması gereken en az iki farklı ortağı olması gerekir. Proje konsorsiyumu, büyük sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ’ler), araştırma enstitülerinden, üniversitelerden ve kullanıcı organizasyonlarından (kar veya kar amacı gütmeyen) temsilcilerden oluşabilir.

Çağrı iki aşamalıdır:
1) Proje Taslağı (Preproposal):
Bu aşamada, esas olarak proje hedefleri, inovasyon, hedeflenen etkisiler ve konsorsiyum tanımlanarak, projeye dair kısa bir genel bakış sunulur. Olumlu değerlendirilen projeler ikinci aşama için davet edilir;
2) Tam Proje Teklifi (Full proposal):
Bu aşamada ise, proje planını ve projenin nasıl yürütüleceğini ve yönetileceğini açıklır. Onaylanan teklifler ITEA etiketini almaya hak kazanacaklardır.

Başvuru Başlangıç tarihi: 3 Eylül 2019

Son Ön başvuru tarihi (Preproposal): 31 Ekim 2019 (17.00 CET)

Niyet Mektubu: 14 Kasım 2019

Ön Başvuru sonuçları: Aralık başı

Son 2. Aşama Başvurusu (Full Proposal) tarihi: 13 Şubat 2020 (17.00 CET)

Nihai Sonuçların Açıklanması: 23 Mart 2020

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.