Horizon 2020 AB Programları

Horizon 2020 AB Programları Avrupa projeleri Horizon 2020 başvuruları horizon 2020 nedir ortak bulma proje çağrı uyumları projenizin çağrıya uyumu gibi konularda danışmanlık konularımız hakkında bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. AB projeleri konusunda yetkin olan firmamız proje hazırlama ve hibe desteklerden faydalanma konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Horizon 2020 AB Programları – Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

Horizon 2020 AB Programları Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri

• Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları

• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar

H2020’de yer alan destek türleri;

Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri (Toplumsal Sorunlara Yönelik Tematik Alanlar)

Endüstriyel Liderlik Destekleri

Etkinleştirici ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik

KOBİ İnovasyon Destekleri

Bilimde Mükemmeliyet Destekleri

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

Marie Sklodowska Curie

Araştırma Altyapıları

H2020 Eylem Türler

RIA: Araştırma ve Yenilik Eylemleri (Araştırma projeleri / açıkça tanımlanmış sorunlar)

IA: Yenilik Eylemleri (Pazara yakınlık aktiviteleri: prototip üretme, test süreci, demonstrasyon, pilot çalışmalar, çoğaltma vb.)

CSA: Koordinasyon ve Destek Eylemleri (Araştırma ve yenilik projeleri, programlar ve politikaların koordinasyonu ile ağ oluşturulması)

MSCA: Marie Sklodowska- Curie Eylemleri [Bireysel Burslar (IF), Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN), Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE), Burs Programlarına Katkı Fonu (COFUND), Avrupa Araştırma Gecesi Etkinliği Desteği (NIGHT)]

KOBİ Aracı (Faz 1: Fizibilite çalışmaları için götürü bedel, Faz 2: Gerçekleştirme: demonstrasyon, prototip üretme, test süreci, uygulama geliştirme, Faz 3: Pazara sunmaya hazırlık için iş hızlandırma ve destek hizmetleri)

FTI: Yeniliğin Hızlı Takibi (Pazarda yeni, değişmiş veya gelişmiş ürünler, süreçler veya hizmetler)

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır.

H2020’ye katılmanın avantajları aşağıda sıralanmıştır.

Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme

İleri teknoloji geliştirilmesi

İleri teknolojiye erişim

Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği

Yeni pazarlara erişim

Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi

Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı

Kariyer gelişiminin desteklenmesi

KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı

AB’yle entegrasyon sürecine katkı

Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı

Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

Çalışma yöntemimiz için bize ulaşınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir