Ufuk2020; tüm organizasyon tipleri kamu ve özel, özellikle de araştırma ve inovasyon fikirlerini gerçeğe dönüştürmek ve aksi halde ulaşamayacakları hibelere ulaşabilmeleri adına başta KOBİ’ler için mükemmel bir araçtır. Ufuk2020 üç temel bileşen ve çok sayıda öncelik sunan farklı yatay alanlar altında yapılandırılmıştır.

I Bilimsel Mükemmeliyet

II Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

III Toplumsal Sorunlara Çözümler

Ufuk2020 Avrupa Komisyonu’nun ilk Ar-Ge destek programı olmasıyla birlikte önceki programlarla karşılaştırıldığında onu farklı kılan bazı önemli özelliklere sahiptir:
• Tüm katılımcılar için tek kural dizisi belirleyerek katılımı kolaylaştırmıştır.
• Daha çok toplumsal sorunlara odaklanmıştır (kavramları 3 temel bileşen üzerinde birleştirerek).
• Araştırma ve piyasa arasındaki boşluğa köprü kurmaya çalışarak, yenilik için pazar odaklı daha aktif bir yaklaşım
ortaya koymaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Ana hatlarıyla gerek gerçek gerek tüzel (kamu veya özel) kişiler, kurulduğu yere bakılmaksızın, hatta uluslararası bir kuruluş bile; ilgili çalışma programı ve çağrı ile belirtilen spesifik koşullara göre Ufuk2020 fonlarına başvurabilir.

Aşağıda firmamızın güncel çağrılardan özetler çıkardığı ve çağrıların açıklamalarının en altında AB tarafından belirlenen çağrılarla ilgili örnek projelerinde yer aldığı çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz.