Eurostars Proje Çağrısı

Eurostars proje , Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Eurostars herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge yoğun KOBİ’ler ana ortak (proje koordinatörü) olarak Eurostars projesi başlatabilirler. Personel sayısı 1-100 arasında olup en az 5 personelini veya personelinin/cirosunun en az %10’unu; personel sayısı 101-250 arasında olup en az 10 personeli veya personelinin/cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayıran KOBİ’ler Ar-Ge yoğun KOBİ olarak tanımlanır. Proje ortağı olan KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler için bu koşul geçerli değildir.

Üniversite veya araştırma kuruluşları, KOBİ’lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak Eurostars projelerinde yer alabilmektedir.

Eurostars programına sunulan projeler TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. Eurostars projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Çağrı Kapanış Tarihi: 28/02/2019 ve 12/09/2019 

Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı: Bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. 

Proje Toplam Süresi Üst Sınırı: 36 ay Çağrı Türü: Sanayi İşbirliği Çağrısı