Eurostars Danimarka, Norveç, İsveç ve Türkiye Arasındaki Proje Tanıtım Çağrısı

Çağrı açıklaması

Eurostar projelerine aktif olarak katılan Danimarka, Norveç, İsveç ve Türkiye, Eurostar Programı dahilinde bir Proje Tanıtım Çağrısı oluşturmuşlardır. Çağrının amacı bu ülkelerde yenilik ve teknoloji gelişimini hızlandırmaktır. Çağrı, güçlü bir pazar potansiyeline sahip yenilikçi ürünler, süreçler ve hizmetler geliştirmeye odaklanmaktadır tüm teknoloji alanlarındaki projelere açıktır.

Uygunluk kriterleri

Başvuru sahipleri Eurostars kriterlerine göre teklif sunmaya davet edilecektir:

     Ana başvuru sahibi (projenin koordinatörü) bir Ar-Ge çalışmaları olan bir KOBİ olmalıdır.
    Konsorsiyum en az bir İskandinav ve bir Türk katılımcı içermelidir.
    Konsorsiyumun öncü kuruluşu Ar-Ge çalışmaları olan bir KOBİ olmalıdır. Diğer KOBİ’ler, büyük işletmeler ve araştırma enstitüleri / üniversiteleri ek katılımcı veya alt yüklenici olarak katılabilir.
    Projenin en az % 50’si (alt yüklenici masrafları hariç), ARGE çalışmaları olan KOBİ (ler) tarafından gerçekleştirilmelidir.
    Diğer ülkelerden gelen endüstriyel ve inovasyon katılımcıları, kendi ulusal (Eurostars) programları aracılığıyla finanse edildikleri veya kendi kaynaklarını kullandıkları sürece projeye katılabilirler.
  Tek bir ülke, proje bütçesinin% 75’inden fazlasını temsil edemez.

Türk şirketler için proje üst limiti bulunmamaktadır ve SMEler %75 büyük şirketler ise %60 oranında fonlanacaktır.