ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Ön Duyurusu

Çağrı Hakkında Genel Bilgiler

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından “Public-Public Partnerships in the Bioeconomy” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 01/01/2023 tarihinde sona erecektir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu proje kapsamında 2020 yılında 2. kez çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, SusCrop 2. çağrısında yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

SusCrop projesi 2020 yılı çağrısının 04/02/2020 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır. İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

  • 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 07/04/2020 13:00 h (CEST)
  • 2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10/09/2020 13:00 h (CEST)

Çağrının Amacı ve İçeriği

2. SusCrop çağrısının amacı, çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir ve çevresel koşullara dirençli bitkisel üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Başvuru sahiplerinin, beklenen proje sonuçlarının iklim değişikliği koşulları altında ve/veya iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına nasıl katkılar sağlayabileceğini açıklamaları gerekmektedir. Ayrıca, ikinci uluslararası SusCrop çağrısı, projelerin iklim değişikliği kapsamında gıda ve beslenme güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceğine daha fazla önem verecektir.

Bilinen bitki türlerinin yanında yerel anlamda önemli, farklı iklim koşullarında yetişebilen ve çok yaygın olmayan bitki türlerinin de araştırılmasına olanak sağlayacaktır.

SusCrop 2 çağrısı kapsamında hazırlanacak proje önerileri multidisipliner yapıda olmalı ve aşağıda belirtilen çağrı konularından en az bir tanesini kapsamalıdır:

  1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices.  
  2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and crop management.
  3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of improved crops.
  4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more sustainable agriculture.

Çağrı kapsamında temel ve uygulamalı araştırma projeleri desteklenecektir.