ENERJİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE 2019 ORTAK ÇAĞRISI

Avrupa Ortak Programlama Platformu (The European Joint Programming Platform)  ERA-Net Akıllı Enerji Sistemleri, Global Mission Innovation Initiative ile işbirliği içinde uluslararası enerji araştırma çözümleri konusunda uluslararası Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon projeleri için 2019 Ortak Çağrısı (“MICall19”) açılmıştır. Toplam mevcut bütçe 22 Milyon Euro’nun üzerindedir.

 Projeler için Ortak Çağrı 2019 (“MICall19”), entegre depolama sistemlerinin geliştirilmesine odaklanır ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümleri destekleyecektir. Çağrı, toplumun farklı bölgelerinden farklı ortak türlerinin mevcut enerji sistemlerine çözümler sunmak için işbirliği yaptığı alanlarına odaklanacak. Ortak Çağrı 2019 (“MICall19”), elektrik, elektrokimyasal, malzeme, termal gibi alanlarda hem kısa hem de uzun süreli depolama için sürdürülebilir, entegre depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan araştırma ve geliştirme projelerini destekleyecektir.

Zaman Çizelgesi

Çağrı Açılış Tarihi 18 Eylül
Adaylar için zorunlu danışma süresi 18 Eylül-22 Ocak
Zorunlu son başvuru tarihinin tescili 12 Kasım 2019 14.00 CET
Teklif Son Tarihi 22 Ocak 2020 14.00 CET
Finansman kararı karar geri bildirimi 5 Mayıs 2020
Beklenen proje başlangıç süresi 15 Aralık 2020