Ekonomi bakanlığı Kep ve e imza uygulaması

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle hibe başvurularında Kep ve e-imza uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması” düzenlemesinin getirildiği bildirilmektedir.

01 Nisan 2018 tarihi itibariyle uygulamaya geçen yeni usule ilişkin olarak: Devlet destekleri başvurularını iletecek olan kişilerin evrakları e-imza ile imzalayabilmeleri için, imza yetkisinin kurum/kuruluşun imza sirkülerinde yer alması ve kurum/kuruluşu bağlayıcı nitelikte olduğunun belirtilmesi gerektiği de ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ‘‘İmza sirküleri dışında ibraz edilecek yetki devri /vekaletname gibi belgelerin işleme alınmayacağı, kurum/kuruluşların imza sirkülerini güncellemeleri gerektiği’’ bildirilmektedir.