DT-TDS-05-2020

Sağlık Görüntüleme için Yapay Zeka

Sağlık Görüntüleme için AI Yapay Zeka (AI) daha iyi tanı, tedavi, korunma ve kişiselleştirilmiş bakımı destekleyen sağlık hizmetleri için önemli fırsatlar sunar. Sağlık görüntülemelerinin analizi, sağlık hizmetlerinde AI’yı uygulamada en umut verici alanlardan biridir. Ayrıca hastalıkların daha etkili şekilde öngörülmesine, teşhis edilmesine ve tedavisine katkıda bulunur. Sahadaki güvenilir AI uygulamalarını geliştirmek ve test etmek için büyük hacimli yüksek kaliteli verilere erişim gereklidir.

Kapsam:

Bu eylem, sağlık sektöründeki görüntülemeleri güvenli bir şekilde paylaşmak için çözümler sunarken, en yaygın kanser türlerinin önlenmesi, öngörülmesi ve tedavi edilmesine odaklanan AI araçları ve analitiklerinin test edilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır.

Öneriler; tanı, hastalık tahmini ve en yaygın kanser formlarının takibi için AI bazlı sağlık görüntüleme çözümlerinin geliştirilmesine, test edilmesine ve onaylanmasına olanak tanıyan, sağlıkla ilgili geniş bir birlikte çalışabilir veri deposu oluşturmalı ve bunlara katkıda bulunmalıdır .

Teklif verenler, klinik karar vermenin etkinliği gibi sağlık görüntüleri için AI bazlı çözümleri doğrulamak için önlemler belirlemelidir. Daha iyi sağlık sonuçları için güvenliğini, geçerliliğini, tekrar üretilebilirliğini, kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve kullanışlılığını belirleyen titiz, hakemli bir bilimsel kanıt olmalıdır. AI tabanlı çözümlerin olası başarısızlıkları, yanlışlıkları ve hataları nasıl ele alacağını göstermek ve bilgilendirmek çok önemlidir. Performans ölçütleri, izleme ve değerlendirme kriterleri ve prosedürleri uygulanmalıdır. AI tabanlı sonuçların ve tavsiyelerin ardındaki nedenler, kullanıcıların durumlarını anlayabilmeleri ve önerilen herhangi bir eylem planını onaylayabilmeleri veya bunlara meydan okuyabilmeleri için açıklanmalıdır.

Beklenen Etkiler:

Teklif, aşağıdaki alanlarda ilerlemesini ve spesifik etkisini ölçmek için uygun göstergeler sağlamalıdır:

     -En yaygın kanser türlerine adanmış AB çapında bir sağlık görüntülemeleri deposunun oluşturulmasına katkıda bulunmak; tanı, tedavi ve takibi iyileştirmek için AI bazlı çözümlerin denenmesini sağlamak ve daha kesin ve kişiselleştirilmiş bir kanser yönetimine katkıda bulunmak.

     -Sağlık görüntülemelerinde AI için teknik, organizasyonel ve etik standartlar geliştirmeye katkıda bulunmak.

    – Anonim sağlık görüntü verilerine erişimin desteklenmesi, AI uygulamaları eğitimi için AB genelinde daha açık bir şekilde yeniden kullanılabilir hale getirilecektir.

     -Endüstri ve akademideki kullanıcılar (sağlık uzmanları ve hastalar), yatırımcılar ve paydaşlar arasında AI çözümlerine duyulan güveni arttırmak.

Çağrı Açılış Tarihi: 3 Temmuz 2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 13 Kasım 2019

Örnek Proje:

Perspective of a real-time structural analysis tool assistant based on Computer Vision and Human Intuition

Objective

Many of today’s world challenges cover the domain of safety and civil society. In a world like this the need for doctors and diagnosticians of the complex building and infrastructures organisms is imperative and high-priority. The number of variables have exponentially risen and the expert point of view is becoming more and more out of reach. The gap that just some decades ago would have required some years of work experience can be closed nowadays only with the help of new technologies. Artificial Intelligence (AI) is displaying all its power for diagnosing pathologies and diseases in Human Medicine. Imagine to apply the same framework for buildings in order to have the real-time health of the living architectures. Computer science and data analytics are capable of extracting patterns from these data and of producing a knowledge graph of the external reality. The project integrates digital pattern perception with human percepetion models. This models are object of studies for cognitive neurosciences, and by monitoring neurofunctional activity it could be possible to grasp and interpret where a structural intuition resides when a human performs related simple tasks. This structural intuition, in form of a mathematical structure (algorithmic relations), would create an AI tool as structural assistant to see the forces alive by a Computer Vision device. It would represent the growth of a sixth sense for real time structural analyses, building risk perception and architectures performance investigation. The chosen research institutions to carry out in the project are: Structural Engineering Department (DISEG) of Politecnico di Torino, MIT Senseable City Lab and BioRobotic Institute of Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa as Secondment. The intelligent structural assistant that represents the research goal will rise up the knowledge to the level of extensive prediction, opening humans to a knowledge based on imaging and exploring more than focus and execution.

Genel içinde yayınlandı