DT-ICT-12-2020

Geleceğin Akıllı Hastaneleri İçin Yapay Zeka:

Avrupa sağlık ve bakım sistemleri, nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak sağlık ve bakım sistemleri, sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle artan maliyet baskıları gibi bir takım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Yeni dijital teknolojiler sağlık ve bakım sistemlerinin dönüştürülmesinde büyük rol sahibi olacaktır. Özellikle, yapay zeka ve robotik, sağlık ve bakım tesislerini, klinik alanlarda (tarama ve önleme, teşhis, tedavi, cerrahi destek), organizasyonel ve lojistik alanlarda (yönetim ve dağıtım gibi) geliştirme potansiyeline sahiptir. Hastaneler gibi sağlık tesislerinin, sağlık ve bakım bütçeleri için mevcut kaynakların büyük bir kısmını kullandığı göz önüne alındığında, bu tesislerdeki verimlilik artışı sistemin bir bütün olarak sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Kapsam:

Teklifler, hastane ve bakım evi gibi bir sağlık ve bakım ortamında yenilikçi AI tabanlı çözümler sunan tesis içi pilot göstericileri geliştirmelidir. Pilotlar, insanlar tarafından sağlanan prosedürlerle karşılaştırılabilir klinik sonuçlarla yürütülen klinik, tanı ve tedaviyi vs. etkinleştirmeli veya desteklemelidir.

Teklifler, sağlık tesisi operasyonlarının teşhis, tedaviler, lojistik yönleri, vb. gibi çeşitli fonksiyonlar boyunca ele alınabilir. Teklifler, önerilen operasyonların özelliğine uygun belirli sağlık ve bakım ölçümlerine göre yaparken, önerilen çözümlerinin nasıl performans göstereceğini belirtmelidir.  Teklif, sağlık ve bakım tesisi ortaklarıyla geliştirilmeli ve kaynaklar, personel eğitimi ve mevcut uygulamalarla daha geniş etki alanlarında nasıl çalışacakları gibi daha geniş boyutları göz önünde bulundurmalıdır. Çözümler; hastaneler, klinikler, rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri, vb. bakım tesislerinde kişiselleştirilmiş ve entegre bakım çözümlerini destekleyen dijital ve fiziksel hizmetleri birleştiren AI tabanlı sistemler oluşturmalıdır.

Öneriler, veriyi toplayan ve işleyen sistemlerle birlikte fiziksel olarak yapay zekayı destekleyen özerk akıllı bileşenlerin entegrasyonunu açıkça göstermeli ve sağlık ve bakım bağlamında etkinlik üzerinde nasıl doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu açıkça göstermelidir.

Beklenen Etkiler:

-Avrupa’nın liderliğinde yapay zeka merkezli pilotların geleceğin akıllı hastanesi için tasarlanması, açık sistem platformları ile mümkün kılınması

-Akıllı robotlar gibi yapay zeka tabanlı teknolojileri etkinliğinin, çeşitli sağlık hizmetlerinde gösterilmesi

-Sağlık politikası belirleyicilerinin, yatırımcıların, paydaşların ve pilotların katılımı.

-Diğer fon kaynakları, özellikle bölgesel ve ulusal fonlar üzerinde yüksek kaldıraç etkisine ulaşmak

-Yapay zeka teknolojisinde tüm paydaşlar arasında (hastalar, resmi ve gayri resmi bakıcılar, karar vericiler vb.) güven ve kabul görmeye katkıda bulunmak.

Örnek Proje:

Artificial Intelligence for Emergency Medical Services: a smart digital assistant for faster and more accurate cardiac arrest recognition during emergency calls

Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA) is one of the leading causes of death worldwide. It is a time-critical condition with survival chances decreasing by 10% with every minute of delay from collapse to defibrillation. Currently, Emergency Medical Services (EMS) dispatchers use guidelines to recognise OHCA during emergency calls prior to activating the emergency response system. EMS are struggling as emergency calls have increased in Europe from 100 million calls in 2003 to 320 million in 2016. Thus, assistant decision tools will be necessary to help EMS to faster identify OHCA situations.

Our solution, AI4EMS, is the first and only smart digital assistant for EMS dispatchers that supports the triage decision-making by: 1) processing and analysing emergency calls in real-time; 2) recognising OHCA in an evidence-based process from large amounts of historical data (unfeasible to humans); and 3) presenting the most important insights to the EMS dispatcher in a user friendly manner. AI4EMS allows for faster (reducing almost 3 minutes on average) and more accurate (increase from 73.9% human accuracy to 95%) OHCA recognition by leveraging advanced speech analytics and AI. We offer a user-friendly and secure SaaS solution capable of communicating using Natural Language, accessed via a Nvidia TX1-based device. We are directly supporting the eHealth Action Plan 2012-2020 and Digital Single Market (DSM) strategies, by providing a disruptive ICT technology to improve EMS dispatch efficiency and triage accuracy – which will impact the economy and society at large.

Genel içinde yayınlandı