Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açıldı!

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı’nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz’den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.

Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır.

  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  • Silikon yakıtlı parabolik toplayıcılar
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  • Açık volümetrik hava alıcısı
  • Gelişmiş termal enerji depolama
  • Gelişmiş lineer fresnel teknolojisi
  • Erimiş tuzlu parabolik toplayıcılar
  • Çok kuleli ışın sistemi

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

1. Aşama

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.) : 10.01.2020

 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi: 15.01.2020

1. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi: 03.03.2020

2. Aşama

2. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.): 13.05.2020

2. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi): 20.05.2020

2. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi: 11.08.2020

Sözleşme Süreçlerinin Başlatılması: 14.09.2020

Projelerin başlaması: 2020’nin son çeyreği