Chist-Era Era-Net Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) ERA-Net projesinin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren farklı kuruluşlar katılmaktadır. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

2019 yılı çağrısında;

  • Açıklanabilir Makine Öğrenmesi temelli Yapay Zeka
  • Çevresel Sürdürülebilirlik için Özgün Hesaplamalı Yaklaşımlar

konularında araştırma projeleri desteklenecektir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri TÜBİTAK 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

İlgi çağrı kapsamında yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

Destek Oranı, Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Proje süresi 24 ya da 36 ay olarak seçilebilir.

• Bir proje; PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 milyon TL ile desteklenebilecektir.

• Ulusal proje başvurusuyla sunulan bütçe formlarında PTİ ve Kurum Hissesi bütçeye dâhil olmayıp ayrıca TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Fakat uluslararası proje başvurularında bütçe formları doldurulurken; proje başına PTİ ve Kurum hissesi için sırasıyla maksimum değerler olan 144.000 TL ve 180.000 TL bütçeye eklenmelidir.

Çağrı Takvimi

CHIST-ERA IV Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açılışı 02.12.2019
CHIST-ERA IV web sayfasından yapılacak 1. Aşama Başvurusunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.) 14.02.2020 17:00 CET
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi. Türkiye’den fon talep eden Ülkemizdeki proje ekipleri tarafından yapılacaktır. Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihidir. 25.02.2020 17:30 TSİ
1. Aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması Nisan sonu, 2020
CHIST-ERA IV web sayfasından yapılacak 2. Aşama Başvurusunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.) Haziran 2020 (tam tarih bilahare belli olacaktır.)
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi. Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihidir. Haziran 2020 (tam tarih bilahare belli olacaktır.)
2. Aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması Ekim 2020 (tam tarih bilahare belli olacaktır.)