CE-SPIRE-09-2020 Yüksek Hacimli Üretim İçin Alternatif Mineral Kaynakları Çağrısı

Yüksek hacimli üretim için alternatif mineral kaynakları

Avrupa’daki enerji yoğun endüstriler çok büyük miktarlarda mineral ve diğer hammaddelere bağlıdır (örneğin proses üretiminin% 70’i minerallere ve metallere bağlıdır). Bu konuda gerekli kaynak , üçüncü ülkelerden yapılan ithalattan sağlanmaktadır. (Avrupa gerekli talebin sadece% 29’unu karşılayabiliyor.) Bu sebeple Avrupa endüstriyel sistemlerde atık toplama, su arıtma sistemleri, yeni değer zincirleri oluşturarak ikincil ham madde kazanımı için sistemler geliştirmek istiyor.

Kapsam:

-Teklifler, sektörler arası, simbiyotik, mineral atıkların kullanımı, yan ürünler ve diğer sanayi sektörlerinden gelen ömrünü tamamlayan malzemelerin kullanılmasını sağlayan endüstriyel prosesler aracılığıyla yeni yüksek hacimli değer halkalarının ve entegre tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik olmalıdır. İkincil malzemeler üretim prosesi için hammadde olarak kullanılabilir veya daha sonraki bir işlem adımında nihai ürünün bir bileşeni haline geldikleri bir ara ürüne eklenebilir. Atıkların veya yan ürünlerin kompozisyon değişkenliği, üretim öncesi saflaştırma işlemleriyle veya üretim işlemi içerisinde ele alınabilir.

-Faaliyetler TRL 5 seviyesinden başlamalı ve proje sonunda TRL 7 ‘ye çıkmalıdır. -Teklifler 8 ila 12 milyon Avro arasında bir katkı talep etmelidir.

Beklenen etkiler:

• Birincil hammadde kullanımının en az% 30’unun azaltma potansiyeli;
• Atık üretiminin en az% 25 azaltılması;
• Teknolojinin tamamen entegre olduğu genel sürdürülebilir üretim hatlarında (yenilenebilir enerjinin daha yüksek bir payı dahil olmak üzere) CO2 emisyonlarındaki azalmalar ve enerji tasarrufu;
• İkincil kaynakların, mevcut çözümlerden daha düşük toplam maliyetle güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması.

Örnek Projeler:

ADREM
Full Title: Adaptable Reactors for Resource- and Energy-Efficient Methane Valorisation
Aim:
In ADREM, leading industries and university groups in process intensification, catalytic reactor engineering and process control team up to address the domain of resource and energy-efficient valorisation of variable methane feedstocks to C2+ hydrocarbons.
Concept: In order to converge to the optimal design, the project will utilize the unique integral, four-domain process intensification (PI) methodology, pioneered by the consortium. This is the only approach able to deliver a fully intensified equipment/process. The key feature is the systematic, simultaneous addressing of the four domains: spatial, thermodynamic, functional and temporal.
Start date: 01/10/2015
End date: 30/09/2019

MEMERE
Full Title: MEthane activation via integrated MEmbrane REactors
Aim:
The key objective of the MEMERE project is the design, scaleup and validation of a novel membrane reactor for the direct conversion of methane into C2H4 with integrated air separation.
Concept: The focus of the project is on the air separation through novel MIEC membranes integrated within a reactor operated at high temperature for OCM allowing integration of different process steps in a single multifunctional unit and
achieving much higher yields compared with conventional reactor.
Start date: 01/10/2015
End date: 30/09/2019