CE-SPIRE-07-2020 Tatlı Suyun Korunması: Su Endüstrisinin Geri Dönüşümü Çağrısı

Tatlı Suyun Korunması: Su Endüstrisinin Geri Dönüşümü

Tatlı su kaynakları sınırlı olduğundan suya geri dönüşüm yapacak kapalı sistemler oluşturacak yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağrı kapsamında tatlı su tüketimini azaltacak çözümler hedeflenmektedir.

Kapsam:

Teklifler, endüstriyel prosesler için entegre su akıllı stratejiler geliştirilerek enerji ve / veya maddelerin (kaynakların) geri kazanılması ile birlikte kapalı devre sistemler kullanılarak sıfıra yakın deşarj hedeflenmelidir.

Endüstriyel işlemlerde su kullanımı ve üretimini daha iyi karakterize etmek;

Yatırım ve optimal operasyonları göz önünde bulunduran entegre bir sistem tasarım yönteminde geri dönüşüm seçeneklerinin birleştirilmiş su, atık ve enerji yaklaşımı ile tanımlanması;

Yüksek oranda seçici ayırma veya ekstraksiyon işlemleri, kirlenme ve korozyonu önlemek için su arıtımına yönelik yeni çözümler gibi geri dönüşüm teknolojileri.

Su tüketimini azaltan, suyu geri dönüştüren ve kapalı alanlarda endüstriyel proseslerde tatlı su kaynaklarının kullanımını azaltan tasarım, kontrol seçenekleri ve teknolojilerin entegrasyonu ile üretim seçenekleri.

-Faaliyetler TRL 5 seviyesinden başlamalı ve proje sonunda TRL 7 ‘ye çıkmalıdır.
-Teklifler 8 ila 12 milyon Avro arasında bir katkı talep etmelidir.

Beklenen Etkiler:

• Mevcut tatlı su kaynaklarının kullanımının önemli ölçüde azaltılması;
• Endüstriyel işlemlerde kapalı devre sistemler kullanarak sıfıra yakın atık için önemli adımlar;
• Su, enerji ve / veya madde ve malzemelerin geri kazanılmasında önemli artış;
• En son teknolojiye kıyasla kaynak ve su verimliliğini% 30 artırmak

Örnek Proje:

ZERO-BRINE
Full Title: Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries.
Aim:
A circular economy approach to recover resources from brine generated by process industries. A circular economy approach to recover resources from brine generated by process industries.
Concept: ZERO BRINE advances innovative solutions to address global water challenges by recovering resources from wastewater generated by process industries.
Start date: 01/06/2017
End date: 31/05/2021