Eurostars Proje Çağrısı

Eurostars proje , Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Eurostars herhangi bir teknoloji alanı ve sektör …

ITEA 3 Proje Çağrısı

ITEA, yazılım alanında endüstri odaklı uluslararası bir Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik (Ar-Ge) proje çağrısıdır. ITEA, aynı zamanda dünya çapında 40’tan fazla ülkeyi kapsayan Ar-Ge işbirliğine yönelik ülkeler arası bir ağ …

EUREKA Network Projeleri

EUREKA’nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan EUREKA Network Projeleri pazara yakın yenilikçi Ar-Ge Projelerinin ulusal kaynaklarla desteklendiği bir uluslarlararası işbirliği aracıdır. Ülkemizden bir kuruluş EUREKA Üyesi 44 ülkenin en az …

KOBİ Aracı Programı Güncellendi!

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Pilot Programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesine destek verilerek inovatif fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik …

Türkiye-İspanya EUREKA Özel Çağrısı

Türkiye’den TÜBİTAK ve Endüstri Teknolojisi Geliştirme Merkezi,  İspanya’dan EPE (CDTI), tüm teknolojik alanlarda yenilikçi ürünler ve uygulamalar geliştirmeye yönelik Ar-Ge projeleri için ortak çağrı başlatıyorlar. Başvuru sahiplerinin, Türkiye ve İspanya …

Horizon 2020 Temel Bilgiler III

Avrupa Birliği projeleri tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak adına bir temel bilgiler serisi oluşturmaya karar verdik. Aşağıda serimizin üçüncü bölümü olan Horizon2020 teklif hazırlama aşamasında yasal konular ve proje hazırlamada mali konular …

M-ERA.NET CALL 2019 Duyurusu

Ortak Çağrı 2019M-ERA.NET CALL 2019 Duyurusu 19 Mart 2019’da M-ERA.NET başlatılmıştır. 26 ülkeden 35 finansman kuruluşu, toplam 25 milyon Euro’dan fazla ulusal / bölgesel fon bütçesine katılmaktadır. Amaç, düşük karbonlu …

SME Instrument

KOBİ Aracı ( SME Instrument ) 2018 çağrı takvimi yayınlandı. Detaylar aşağıdadır. Arayın proje fikrinizi değerlendirelim ve SME Instrument faz 1 ve 2 için proje başvurularını birlikte yapalım.  SME Instrument …