BiodivERsA 2019-2020

BiodivERsA 23 Avrupa Birliği ve Asosiye ülkeden 35 Ar-Ge yönetim biriminin oluşturduğu Avrupa komisyonu Horizon2020 programı tarafından desteklenen bir ağdır. 2005 yılından günümüze faaliyetlerini sürdüren BiodivERsA 60’ın üzerinde çok uluslu projenin oluşumuna imkan tanımıştır. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ar-Ge yönetim birimi olarak ağ’da yer almakta ve araştırmacılara projelerde yer alma imkanı sunmaktadır. Yakın bir tarihte sekreterya tarafından yapılan açıklamada BiodivERsA konsorsiyumu “Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği (BiodivClim)” başlığında çağrıya çıkmaya hazırlandığı belirtilmektedir.

Çağrının aşağıda belirtilen dört temaya yönelik olması planlanmaktadır.
• İklim değişikliğinin biyoçeşitlilik ve doğanın insanlara katkısı üzerindeki sonuçları
• İklim-biyoçeşitlilik geri bildirim süreçleri
• İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve adaptasyonu için doğa-temelli çözüm potansiyeli
• Biyoçeşitlilik, iklim ve diğer sektör politikaları arasındaki sinerji, değişimler ve değişim unsurlarının rolü.

Çağrının 2 Eylül 2019‘da açılması ve 10 Nisan 2020‘de kapanması planlanmaktadır.
5 Kasım 2019 tarihine kadar ön tekliflerin sunulması zorunludur.
Bilimsel ekipler, çağrıya katılan en az 3 ülkeden (AB üyesi veya AB asosye ülkelerinden en az ikisi dahil olmak üzere) ve en az üç farklı Katılımcı Kuruluş tarafından desteklenecek şekilde konsorsiyumlarını oluşturacaklardır.

Araştırma önerileri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

1. aşamada teklifin çağrının kapsamına uygunluğu, araştırmanın uluslara arası düzeyde yeniliği katma değeri (ön teklif aşaması);

2. aşamada uygulanacak etkinin bilimsel mükemmeliyet  ve verimliliği (beklenen politika ve / veya sosyal etki ve paydaş katılımına yaklaşımı dahil)

Aşağıdaki ülkeler çağrıya katılmak için 23 Milyon euro’nun üzerinde bir tutar ayırarak proje çağrısına katılmışlardır:

Avusturya, Belçika, Brezilya (Sao Paulo Eyaleti), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, Litvanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye