Arge Merkezi Kurma ve Sürdürme Danışmanlığı

Arge merkezi kurma ve sürdürme danışmanlığı faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Arge merkezi kurulumu ve arge merkezi olunması akabinde mali ve teknik danışmanlıklarımız ile firmaların tüm süreçlerine dahil olunarak sorunsuz bir şekilde hizmet verilmektedir.  Danışmanlık verdiğimiz firmaların denetimlere hazırlık sürekli bir kontrol mekanizması kurulması ile risk analizleri yapılması gibi faaliyetlerimizle rutin raporlama sistematiğimiz bulunmaktadır.  Vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında bakanlık denetimleri öncesinde ön denetimler firmamızca yapılarak sorunsuz şekilde çalışmaların devam  etmesi sağlanmaktadır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar – Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Yeni Güncellemelerle Arge Personel Sayısı 15’e Düşürülmüştür. (Nace Kodu 29 ve 30 olan(motorlu kara taşıtı ve ulaşım araçlarının imalatı hariç)

Uzman Mühendis Ekibimizle ve Mevcut Arge / Tasarım Merkezi Muhasebesi tecrübemizle sizlere sorunsuz hizmet veriyoruz. Bizi arayın ve Arge / Tasarım merkezinizin Teknik ve Mali açılardan sistemini kuralım, var olan merkezinizin Bakanlık denetimi, SGK ve Maliye denetimi gibi incelemesini yapalım.

Arge Merkezi Başvurusu Onaylanması için Gereklilikler

•İşletmenin Arge Proje yapma yetisi olmalı ve bunu ispat edebilmelidir.
•İşletmenin Sonuçlandırılan, Yürütülen Ve Planlanan Ar-Ge Ve Yenilik Projeleri olmalıdır.
•İşletmenin Arge Merkezine yönelik Organizasyon yapısı olmalıdır.
•İsletmenin, üretimde yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili orta ve uzun vadeli stratejileri ile hedefleri tanımlı olmalıdır.
•İsletmenin Ar-Ge faaliyetlerini izleme ve değerlendirme yöntemi tanımlı olmalıdır.
•İşletmenin Arge Stratejilerinin tanımlı ve uygulanıyor olmalıdır.
•Arge Merkezi finansman planı oluşturulmalıdır.
•Arge Merkezi Muhasebe Kayıt sistemi mevzuatlara uygun olarak yapılandırılmalıdır.
•Arge Personeli Performans değerlendirme sistemi olmalıdır.
•Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetleri olmalıdır.
•AR-GE faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu yapılmalıdır.
•AR-GE faaliyetleri belirli periyotlarda ilgili birimlerce raporlanmalıdır.
•Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Kapasitesi uygun olmalı. Kullanılma Yetkinliği mevcut olmalı.
•Bilgi Kaynakları Yönetimi sağlanmalıdır.
•Patent veri tabanları büyük önem taşımakta olup Bilgi ve Deneyim Birikimi Oluşturma, İzleme, Geliştirme oturmuş olmalıdır.

Arge merkezi kurma ve sürdürme danışmanlığı Hizmetlerimiz

Arge merkezi kurma ve sürdürme danışmanlığı çerçevesinde hizmetlerimiz aşağıdadır.

– Arge Merkezi Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

– Arge Faaliyetlerine yönelik strateji ve hedeflerinin belirlenmesi

– Arge Faaliyetleri izleme ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi

– Arge Merkezi Finansman Planının Oluşturulması

– Arge Merkezine Yönelik Muhasebe Kayıt Sisteminin Oluşturulması

– Arge Personeli Performans değerlendirme sistemi kurulması

– Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetlerin oluşturulması

– AR-GE faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu

– Bilgi Kaynakları Yönetimi sistemi Kurulması

– Arge Kültürünün oluşturulması

– Açık ve kapalı inovasyon tekniklerinin oluşturulması

– Başvuru Dökümanının Hazırlanması

– Başvuru Süreçlerinin Takibi ve Denetimi

Arge merkezi kurma ve sürdürme danışmanlığı İzleme Faaliyetleri

Tüm Mali ve Teknik açılardan Uygulama kontrollerinin yapılması

Mali İzleme – SGK Maliye ve tüm teşvik başvurularının aylık ve 3 aylık bildirimlerin dosya takip ve düzeninin sağlanması

Teknik İzleme – Arge Merkezi teknik denetimine yönelik sistem takibi

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Mevcut Arge – Tasarım merkezinizin mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk analizi firmamız tarafından yapılmaktadır. Detaylar için ilgili hizmetimizi inceleyebilirsiniz.

 

Arge merkezi kurma ve sürdürme başvurusu danışmanlığı , Arge merkezi nedir, Arge merkezi kurulumu ,  Arge merkezi kanunu avantajları teşvikleri , arge merkezi başvuru belgesi , ar ge merkezi destekleri , arge merkezi nasıl kurulur , arge merkezi muhasebesi , arge merkezi nasıl olunur olma şartları nelerdir gibi sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir