AquaticPollutants ERA-NET Cofund Çağrısı Ön Duyurusu

Su (Water JPI), Anti-Mikrobiyal Direnç (JPI AMR) ve Okyanuslar (JPI Oceans) Ortak Programlama İnisiyatiflerinin işbirliğiyle, su kaynaklarında bulunan kirleticiler ve patojenlerin insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkardığı riskler üzerine uluslararası bir çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

Çağrı kapsamında yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal direnç alanlarını birleştirerek bütünleşik ve sektörler arası risk yönetimi yaklaşımları oluşturan araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrıda ele alınacak konular aşağıdaki gibi öngörülmektedir:

  • Sucul ortamlardaki yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal dirençli bakterilerin çevresel davranışları
  • Sucul ekosistemlerden (içsular ve deniz) insan sağlığı ve çevreye yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal dirençli bakterilerin risk değerlendirmesi ve yönetimi
  • Yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal dirençli bakterilerin sucul ekosistemlerden giderimine yönelik stratejiler

Çağrı Takvimi:

17 Şubat 2020: Çağrı açılması
16 Nisan 2020: Proposal başvurui son tarih
Haziran 2020: Başarılı proposalların açıklanması
Ağustos 2020: 2. Aşama tüm proje başvuru son tarihi
2020 sonu – 2021 başı: Proje başlangıcı