Antimikrobiyaller ve hayvan üretimi konulu Horizon2020 çağrısı

Antimikrobiyaller keşfedilmelerinden bu yana insan ve hayvanlardaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynadılar. Ancak karasal ve sucul canlılarda  antimikrobiyal kullanımının yaygınlaşması antimikrobiyal dirençli bakterilerin yaygınlaşmasının da önünü açtı. Antimikrobiyal direnç sadece Avrupa’da yılda  25 000 ölüm ve 1.5 milyon Eurodan fazla sağlık harcamasına sebep oluyor.

Dünyanın yeni moleküllere, antimikrobiyal kullanımını azaltacak etkili ve  alternatif yöntemlere ihtiyacı var. Konu ile ilgili proje fikri olan yada yurtdışında ortaklık arayan firmalar bizimle iletişime geçebilirler.

Çağrı: SFS-11-2018-2019

Açılış Tarihi: 16 October 2018

Kapanış Tarihi: 23 January 2019 17:00:00

SFS-11-2018-2019: Anti-microbials and animal production

Proje teklifleri çiftlik hayvanları( aquaculture dahil)  üzerinde kullanılacak antimikrobiyalleri azaltmaya yönelik  yeni,etkili,alternatif yöntemler geliştirmeye odaklanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antimicrobial,antibiotic,alternative,AMR