Akdeniz Alanında Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı

Akdeniz Alanında Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı (Kamu-Kamu Ortaklığı)

ÇAĞRIYA BAŞVURABİLECEK KURUM/KURULUŞLAR:

 • Çiftçiler, balıkçılar, ormancılar ve bunlara ait gruplar
 • KOBİ’ler,
 • Büyük işletmeler,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma kurumları
 • Belediyeler
 • STK’lar

Çağrı: 1. Kısım – Su Yönetimi 2018

TEMATİK ALAN: Su Yönetimi

KONU: Suyun yeniden kullanımı ve tarımsal ve gıda üretimi için tuzdan arındırılması

EYLEM TÜRÜ: Araştırma ve İnovasyon Eylemi

SON BAŞVURU TARİHİ:

 1. Aşama Ön Teklifler: 17 Nisan 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)
 2. Aşama Esas Teklifler: 15 Eylül 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)

Çağrı: 1. Kısım – Tarımsal Sistemler 2018

TEMATİK ALAN: Tarımsal sistemler

KONU: Akdeniz tarım ekosistemlerinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi

EYLEM TÜRÜ: Araştırma ve İnovasyon Eylemi

SON BAŞVURU TARİHİ:

 1. Aşama Ön Teklifler: 17 Nisan 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)
 2. Aşama Esas Teklifler: 15 Eylül 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)

Çağrı: 1. Kısım – Tarım-Gıda Değer Zinciri 2018

TEMATİK ALAN: Tarım-Gıda Değer Zinciri

KONU:  Akdeniz tarım-gıda zincirlerinde küçük tarımsal işletmeler ve KOBİ’ler tarafından yeniliğin uygulanması

EYLEM TÜRÜ: İnovasyon Eylemi

SON BAŞVURU TARİHİ:

 1. Aşama Ön Teklifler: 17 Nisan 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)
 2. Aşama Esas Teklifler: 15 Eylül 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)

Çağrı: 2. Kısım – Çoklu Konu 2018

TEMATİK ALAN: Tarım-gıda değeri zinciri, tarım sistemleri, su yönetimi

KONU:  Katılımcı ülkeler tarafından finanse edilen uluslar ötesi çağrı

EYLEM TÜRÜ: Araştırma ve İnovasyon Eylemi

SON BAŞVURU TARİHİ:

 1. Aşama Ön Teklifler: 27 Mart 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)
 2. Aşama Esas Teklifler: 4 Eylül 2018 (17:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi)

1. TEMATİK ALAN: Kurak ve yarı kurak Akdeniz alanı için sürdürülebilir su yönetimi

Konu 1.1.1. Su havza ve akiferleri içindeki su kaynakları mevcudiyeti ve kalitesi

Konu 1.1.2. Sürdürülebilir entegre su yönetimi

Konu 1.1.3. Sulama teknolojileri ve uygulamaları

2. TEMATİK ALAN: Akdeniz çevresel kısıtlamaları altında sürdürülebilir tarım sistemleri

Konu 1.2.1. Tarımın iklim değişikliğine adaptasyonu

Konu 1.2.2. Hayvan ve bitki hastalıklarının ortaya çıkmasını önleme ve kontrol etme

Konu 1.2.3. Gelir ve istihdam yaratabilen ve dengeli bölgesel gelişime katkı sağlayabilen tarım sistemlerinin geliştirilmesi

3. TEMATİK ALAN: Bölgesel ve yerel kalkınma için Akdeniz gıda değer zinciri  

Konu 1.3.1. Geleneksel Akdeniz diyetinden gıda ürünlerinin değerlendirilmesi

Konu 1.3.2. Yerel gıda zincirlerinde gıda güvenilirliği

Konu 1.3.3. Beslenme şeklindeki değişimlerin etkisi ve Akdeniz halkları ve gıda endüstrisi için sürdürülebilir beslenme biçimleri