2018 yılı Tübitak 1511 – Öncelikli Alanlar Arge ve Yenilik Projeleri proje çağrıları

Güncel 2019 yılı Tübitak 1511 öncelikli alanlar arge ve yenilik projeleri proje çagrıları için buraya basınız.

1511 Tübitak projesi 2018 yılı Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bilgi İletişim Teknolojileri alanında, Enerji alanında, Gıda alanında, Makine İmalat alanında, Otomotiv alanında, Sağlık alanında, Su alanında açık çağrılar 19 Mart 2018 tarihinde açılmıştır.

2018 yılı Tübitak 1511 – Öncelikli Alanlar Arge ve Yenilik Projeleri proje çağrıları ilgili detaylar aşağıdadır.

1511 Projelerindeki tecrübemiz, sayısız referanslarımız ve mühendis kökenli personelimizle sizlere hizmet vermek adına proje ön değerlendirmesini ücretsiz yapıyoruz.

Daha fazla detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

2018 yılı Tübitak 1511 – Öncelikli Alanlar Arge ve Yenilik Projeleri proje çağrıları

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRILARI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – GENİŞBANT TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Günümüzde Internet’te veri iletişiminin yanında, ses ve video trafiğinin taşınması, yüksek kapasite isteyen yeni uygulamaların (HDTV, Online Oyunlar, dosya transferi) kullanıma girmesiyle yüksek band genişliğine olan ihtiyaç artmıştır. Bakır kabloya dayanan mevcut sistemler (ör. ADSL, VDSL) kısa mesafelerde çalışabilmektedir ancak kapasiteleri sınırlıdır. Fiber optik iletişim ağları ise hem kapasiteyi hem de iletişim mesafesinin artırmasıyla öne çıkmaktadır. Bu çağrı ile son kullanıcıya yüksek hızda zengin içerik sağlayabilen, maliyet etkin yenilikçi fiber teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Çağrı Konu ve Kapsamı Fiber optik ağ teknolojileri alanında ülkemizde özgün yazılım ve donanımların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 05.06.2018

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – BİLGİ GÜVENLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Son yıllarda mobil cihazların ve uygulamaların gelişmesi ile bu alandaki teknolojiler e-ticaret, bankacılık ve savunma sanayi gibi birçok önemli sektörde yaygın ve etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda söz konusu sistemlere karşı yeni tehditler ortaya çıkmış ve yapılan saldırılar artmıştır. Bu nedenle mobil cihazların ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması; gizlilik, veri bütünlüğünün korunması ve hizmet sürekliliğinin devamı büyük önem taşımaktadır. İlgili alanda ülkemizde var olan bilgi birikiminin güçlendirilerek artırılmasına yönelik bilimsel ve teknolojik çalışmalara gereksinim vardır. Söz konusu gereksinim doğrultusunda mobil cihazların ve uygulamaların güvenliği konusunda özgün, yenilikçi, ölçeklenebilir, performans etkin ve verimli yazılım ve donanım sistemlerini gerçeklemeyi hedefleyen projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında “Güvenli uygulama geliştirilmesi ve zafiyet analizi”, “Güncel statik ve dinamik analiz ve tespit yöntemleri”, “Cihazların ve uygulamaların risk farkındalığının arttırılması”, “Hassas verilerin cihazdan çalınmasının veya sızdırılmasının önlenmesi” ve “Uçtan uca güvenli iletişimin sağlanması” başlıkları altında sunulan projeler değerlendirilecektir. Her bir başlık altında yer alan alt konulara bağımsız projeler ile başvuru yapılabilir.
Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 05.06.2018

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – BULUT BİLİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Yazılım ve donanım kaynaklarının minimum çaba gerektirecek şekilde hizmet olarak sunulmasını ve böylelikle bu kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanmayı amaçlayan Bulut Bilişim Teknolojilerinin kullanımı son yıllarda gerek uluslararası gerekse ulusal boyutta hızlı bir büyüme göstermiştir. Kullanıcılar, uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak için birden fazla bulut sistemine ait bilişim kaynaklarına ihtiyaç duyabilmektedirler. Bulut sistemlerinin birlikte çalışabilmesi sayesinde kullanıcı ihtiyaçlarının daha etkin karşılanması mümkündür. Çağrı ile bulutlar arası iletişim ve birlikte çalışabilirlik kapsamında, ürün odaklı yenilikçi projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Çağrı Konu ve Kapsamı Aşağıdaki başlıklarda verilen konular, bulutlar arası (inter-cloud), çoklu bulut (multi-cloud) veya bulut federasyonuna (federated-cloud) yönelik olması şartıyla bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir:

1.    Bulutlar arası, çoklu bulut ve bulut federasyonu ortamlarının oluşturulması ve yönetimi

2.    Farklı bulutlar arasında birlikte çalışabilirlik ve taşınabilirlik (inter-cloud interoperability and portability) mekanizmaları

3.    Bulut lokasyonları arası kaynak dağıtımı ve yönetimi

4.    Kaynakların dinamik ön-tedariği (provisioning), konfigürasyonu, tahsisi ve orkestrasyonu

5.    Güvenlik mekanizmaları (bütünleşik kimlik doğrulama, yetki ve kimlik yönetimi)

6.    Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (Service Level Agreement) veya Hizmet Kalitesi (Quality of Service) amaçlı izleme ve yönetim

7.    Hizmet keşfi (service discovery) ve kompozisyonu

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 04.06.2018

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Ülkemizin enerji ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanması için modern bilgi ve teknoloji araçlarının kullanılması ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji dağıtım hatlarının güvenilir (reliable), emniyetli ve verimli iletim yapması için donanım ve yazılım araçları kullanılmalıdır. Bu çağrıda, enerjinin üretilmesi, depolanması, iletilmesi, dağıtılması ve kontrolüne yönelik gömülü ve akıllı sistemlerin geliştirilmesi, bu sayede enerjinin verimli kullanımı, tasarrufu, kayıp kaçak oranının azaltılması, tüketici memnuniyetinin artırılması, güç kalitesinin izlenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır.
Çağrı Konu ve Kapsamı Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:

·         Enerji üretim/dağıtım merkezlerine yönelik ağ takibi ve enerji üretimini/iletimini/yönetimini dinamik olarak optimize edecek gömülü sistem çözümleri

·         Şebeke üzerinden akıllı veri işlemeye (derin öğrenme, makine öğrenmesi vb.) yönelik gömülü sistemler:

o   Optimal talep kestirimi ve karşılanması (Demand Response)

o   Güç sistemi frekans kestirimi

o   Bina, konut ve ticari/sınai işletmelerde yük kestirimi

o   Güç dağıtım şebekelerinde akıllı olay kestirimi

·Enerji adaları ve izole alanlarda enerji yönetimine yönelik gömülü sistem çözümleri

·Siber tehditlere karşı şebeke güvenliğine yönelik gömülü sistem çözümleri

·Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek enerjiyi şebekeye entegre edecek gömülü sistem çözümleri

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 08.06.2018

ENERJİ ÇAĞRILARI

ENERJİ-GÜNEŞ ENERJİSİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Binalara Entegre veya Sanayi Uygulamalarında Fotovoltaik Sistem Demonstrasyonu
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli açısından ‘güneş bandı’ olarak isimlendirilen hat üzerinde bulunmakta ve bu nedenle güneşlenme saati ve güneş ışınım şiddeti açısından oldukça avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda ikincil mevzuatın tamamlanmasıyla Fotovoltaik (PV) Santraller ile lisanssız ve lisanslı elektrik üretimine olan talep artmıştır.

Bu çağrının temel amacı; fotovoltaik-Termal (PV-T), FotovoltaikTermoelektrik (PV-TE) ve Termo-Fotovoltaik (T-PV) teknolojilerinin binalarda veya sanayide uygulama verimliliğini ve etkinliğini arttıracak yenilikçi çözümlerin oluşturulmasını sağlamaktır.

Çağrı Konu ve Kapsamı Binaya entegre fotovoltaik (BIPV) sistem uygulamalarında; PV panellerin monte edileceği çatı alanlarının genellikle sınırlı olması ve yapı kabuğu bileşenlerinin (duvar, pencere) çoğunlukla düşey konumda olmaları, kurulum kapasitesi ve toplam sistem verimliliğini sınırlamaktadır. Bu kısıtlamaları aşmak amacıyla; hem elektrik hem de ısı enerjisi çıktısını birlikte gerçekleştirebilen yenilikçi PV sistem uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tür bütünleşik çözümlerin üretildiği sistemlerin sanayide de kullanım potansiyeli yüksektir.

Yenilikçi PV sistemlerin ilk uygulamaları arasında; PV panellerin çalışma esnasında ürettikleri ısı enerjisini, aracı bir akışkan (su veya hava) vasıtasıyla değerlendiren fotovoltaik-termal sistemler bulunmaktadır. Bu teknolojiler yanında; yüksek verimliliği ve güneşin yeterli olmadığı zamanlarda dahi  elektrik üretmeye devam etme özelliği nedeniyle termo-fotovoltaik sistemler de tercih edilmektedir. Bir diğer teknoloji ise termoelektrik malzemelerin kullanıldığı fotovoltaik-termoelektrik sistemlerdir.

Mevcut çağrı; yenilikçi PV sistemlerinin binalarda veya sanayide bütünleşik çözüm üretecek demonstrasyon amaçlı sistem kurulumu projelerine yöneliktir. Çağrının amacı ve hedefi ile uyumlu olmak kaydıyla, diğer yenilikçi PV sistem uygulamaları da değerlendirmeye alınacaktır.

Geliştirilmesi planlanan sistemlerin geri ödeme süresinin benzer sistemlere göre rekabetçi olduğunu gösterir analizin proje öneri formunda yer alması gerekmektedir. Proje önerisinde bu analizin yer almadığı projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018- 8 Haziran 2018

ENERJİ-FOSİL YAKITLAR: KÖMÜR ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Ülkemizde son dönemde yapılan arama çalışmaları ile bilinen linyit rezervi 13 milyar tonun üzerine çıkmıştır. Ancak, Türkiye’de üretilen linyitler genellikle düşük kalorili, yüksek kükürt, nem ve kül içeriklidir. Bu yüzden, mevcut kömürlerimize dayalı; verimli, ekonomik ve çevre dostu kömür teknolojilerinin kullanılması, ülkemizin sürdürülebilir enerji güvenliği açısından son derece önemlidir.

Diğer yandan, ülkemizde önemli bir biyokütle potansiyeli mevcut olup; halen bu potansiyel etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilememektedir. Bu kapsamda kömür ve biyokütle kaynaklarımızın en uygun yöntemlerle değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, kömürün enerji verimli ve yenilikçi bir şekilde iyileştirilmesi/hazırlanması, yakılması, gazlaştırılması ve biyokütle ile birlikte kullanımı aşamalarının santral bazında entegrasyonuna yönelik ileri çözümleme ve benzetim çalışmaları için ulusal ticari bilgisayar programların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilecek bu programın Türkiye çapında enerji ve CO2 optimizasyon senaryolarını bütünleşik olarak yapabilecek esneklikte de olması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde bir bilgisayar programı geliştirilerek, doğrulama çalışmalarının yapılması bu çağrının temel amacını oluşturmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı Santral uygulamalarında enerji verimliliği ve çevresel performans çeşitli etkenlere bağlıdır. Kömür veya kömür-biyokütle karışımlarına dayalı güç üretimi teknolojilerinin sürdürülebilir kılınması ve rekabetçi sistemlerin ortaya konulabilmesi için kömürün veya kömür-biyokütle karışımlarının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak, çevresel açıdan emisyonları en az seviyeye indirecek çevrimlerin analiz ve simülasyonlarını yapabilecek bir programın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu program, bir güç üretim santralinin projelendirilmesi aşamasında, değişik enerji üretim senaryolarını dikkate alacak şekilde, sistem bileşenlerinin boyutlandırılmasına yönelik mekanik, hidrodinamik, termodinamik ve ekonomik analizleri yaparak performans değerlerini ortaya koyabilmeli ve nihayetinde toplam sistem verimini hesaplayabilmelidir.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018-8 Haziran 2018

GIDA ÇAĞRILARI

GIDA – TARLA VE BAHÇE BİTKİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Hassas tarım uygulamaları sayesinde toprakların verim potansiyelinden daha iyi yararlanılabilecek, girdiler daha etkin kullanılarak maliyetler düşürülebilecek, çevreye olan olumsuz etkiler azaltılabilecektir. Ayrıca, bu teknolojilerin kullanılmasıyla tarımsal aktiviteler daha kolay ve cazip hale gelebilecektir.

Ülkemizdeki tarım makineleri, mekanik olarak iyi kalitede üretilmekte, hidromekanik ve elektromekanik donanımlar geliştirilmektedir. Ancak, otomatik kontrol, sensör teknolojileri, uydu teknolojileri ve bilgi teknolojileri, tarım makineleri imalatına yeterince entegre edilemediği için hassas tarım teknolojileri uygulamada çiftçilerimiz tarafından kullanılamamakta, yurt dışına bağımlılık söz konusu olmakta ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde ve bunların ihracata yansımasında da engel oluşturmaktadır.

Ülkemizde hassas tarımın farklı teknolojik bileşenlerini geliştirme yeteneğine sahip alt sektörler (tarım makineleri imalatı, bilişim teknolojileri, elektronik teknolojileri) bulunmaktadır. Çok disiplinli çalışmaların özendirilmesiyle hassas tarım teknolojilerini geliştirmeye yönelik önemli bir sinerji yaratılabilecektir. Bu çağrı kapsamında, tarla ve bahçe tarımında hassas tarım Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, uygulanabilir ve yerli hassas tarım teknolojilerinin/ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrı kapsamında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini içermesi beklenmektedir:

–     Kendi yürür araçların tarla ve bahçe içinde yönlendirilmesi ve kontrollü tarla trafiğinin sağlanması için tam otomatik ve yardımcı dümenleme sistemlerinin geliştirilmesi,

–     Gübre, ilaç ve su gibi tarımsal girdilerin sensör veya harita tabanlı değişken oranlı uygulaması için hassas tarım platformu ve uyumlu makinelerin geliştirilmesi,

–     Tarım araç ve makinelerinde ISOBUS teknolojilerinin geliştirilmesi,

–     Bitki sağlığı, ürün kalitesi, verim ve verimi etkileyen değişkenleri izlemek için algılama ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi,

–     Toprak, bitki, su, iklim, verim ve ürün kalitesi ile ilgili veriler toplanması için sensörlerin geliştirilmesi

–     İnsansız hava araçlarıyla entegre edilebilecek görüntüleme ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018-6 Haziran 2018

MAKİNA İMALAT ÇAĞRILARI

MAKİNA İMALAT – AKIŞKAN GÜCÜ SİSTEMLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Bu çağrının amacı ulusal hidrolik filtre ve valf sektörünün Ar-Ge birikim ve kabiliyetinin artırılmasına, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yükseltecek yenilikçi ürünlerin, üretim yöntemlerinin geliştirilmesine, bu sayede sistem bileşenlerinin ve malzemelerinin yurtiçinde imalatına katkı sağlanmasıdır.
Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrının konusu yenilikçi hidrolik filtre ve/veya akış kontrol valflerinin yurtiçinde tasarlanarak geliştirilmesi ve üretilmesidir. Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen konu başlıklarında projeler beklenmektedir.

A. Hidrolik Filtreler: Yüksek diferansiyel basınç farklarında bile arzu edilen debide akış sağlayan, çok küçük boyuttaki atıkları eleyebilen, yüksek kapasiteli ve verimli, yüksek basınca dayanıklı, ağırlıklı olarak yerli üretim filtre elemanlarının kullanıldığı endüstriyel hidrolik filtrelerin/filtrasyon sistemlerinin seri üretim hedefiyle geliştirilmesi beklenmektedir.

B. Hidrolik Akış Kontrol Valfleri: Sürekli değişken akış yön-konum, hız ya da basınç/kuvvet kontrolüne olanak sağlayan, hızlı kalkış-duruşa (cevap süresine) sahip, yenilikçi oransal ve servo valflerin (yurtdışı muadilleriyle kıyaslanabilir, yenilikçi özelliklerle) seri üretim hedefiyle geliştirilmesi beklenmektedir.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 07.06.2018

 

MAKİNA İMALAT –İMALAT TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Bu çağrının amacı küresel pazarda az sayıda firma tarafından üretilen esnek elektronik bileşenlerin ve/veya üretim sistemlerinin yurtiçinde yerli firmalar tarafından üretilebilmesine yardımcı olarak, ulusal imalat sektörünün Ar-Ge kabiliyetinin yükseltilmesine ve dünya çapında rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır. Çağrı kapsamında yürütülecek projelerle, çağrı konusu üretim sistemleriyle ilgili güncel ve yenilikçi teknolojilerin ülkeye kazandırılması, ulusal firmaların ve üniversitelerin çağrıya konu sistemlerle ilgili uluslararası düzeyde uzmanlık edinmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi amaçlanmaktadır.
Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrı konusu; güneş paneli, dijital ekran, elektronik devre, sensör, aydınlatma vb. elektronik bileşenlerin üretimine yönelik silikon, polimer, cam, metal vb. alttaş (substrate) üzerinde yığma/kaplama (deposition), baskı/desenleme (patterning) gibi işlemlerin yapılması için gerekli sistem/bileşenlerin tasarımı, üretimi ve test faaliyetlerini içermektedir.

Çağrının kapsamı, çağrı konusunda belirtilen elektronik sistem/bileşenlerin yurtiçinde seri üretimine dönük olarak;

a)    Yukarıda belirtilen alttaşlar üzerine iletken veya yarı iletken malzemenin yığma/kaplama çalışmaları,

b)    Lazer, fotolitografi, püskürtme vb. yöntemler ile yığma/kaplama film üzerine nano-boyutlu baskı/desenleme çalışmaları,

c)    a ve b maddelerinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirebilecek alet/cihaz/tezgahların (femto saniye lazerler, ultrasonik nano imprint, yüksek çözünürlüklü multi-foton 3B yazıcı vb.) geliştirilmesi.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 07.06.2018

 

MAKİNA İMALAT – ROBOTİK VE MEKATRONİK ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Endüstriyel kontrol uygulamalarında, farklı ölçüm gereksinimlerini istenilen niteliklerde karşılayabilecek yabancı menşeli farklı birçok sensör ve sinyal dönüştürücü/şartlandırıcı ekipmanlar mevcut olup ithalat yolu ile temin edilmektedir. Sensörler ve ilgili ekipmanları otomasyon ve kontrol sistemlerinde önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmaktadır.

Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde akıllı fabrikalar ve esnek imalat yöntemleri gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Bu çağrı kapsamında, kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere konum, hız, ivme, moment, kuvvet, mesafe, sıcaklık, debi, basınç, varlık, renk, görüntü vb. sensörlerin Endüstri 4.0’ın gereksinimlerine de uygun ve seri üretime yönelik olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kontrol sistemlerinin temel unsurlarından olan ve çok büyük oranda ithalat yolu ile temin edilen sensörlerin, sinyal yükselticilerinin ve şartlandırıcılarının, muadilleri ile benzer teknik özelliklerde tasarlanması ve seri üretime uygun prototiplerinin üretilmesi, bu çağrının amacıdır.

Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında geliştirilecek ve seri üretime uygun hale getirilecek sensör sistemlerinin ülkemizde hali hazırda üretimi olmayan ve yurt dışından ithal edilen kategoriler içerisinden seçilmesi beklenmektedir.

Ayrıca endüstriyel kontrol/ölçüm uygulamalarında kullanılan sensörlerin bazılarının ülkemizde üretilebildiği dikkate alındığında:

·         Üretimi mevcut olan sensörlerin performanslarının (teknoloji, teknik özellikleri, maliyet vb.) en az ithal muadilleri seviyesine veya üzerine çıkarılması,

·         Düşük yerlilik oranlarına sahip sensörlerin yerlilik oranlarının önemli düzeyde yükseltilmesi içerikli proje önerileri de çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 07.06.2018

OTOMOTİV ÇAĞRILARI

OTOMOTİV- ARAÇ/KOMPONENT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Otomotiv üreticileri artan küresel rekabet ve çevre duyarlılığını da dikkate alarak yakıt tüketimini azaltacak ve mukavemet/yoğunluk oranını artıracak malzemelere ve üretim teknolojilerine yönelmektedirler. Hafifleştirme sonucunda; enerji tasarrufu, malzeme tasarrufu, kapasite vb. artış sağlanması hedeflenmektedir.

Ülkemiz otomotiv sektöründe de güvenlikten ve konfordan ödün vermeden daha az yakıt tüketen araçların üretilebilmesi için hafif fakat mukavemeti yüksek, yeni üretim teknolojileri ile üretilmiş çelik, magnezyum, alüminyum, titanyum vb. metal alaşımların, yeni plastiklerin, biyomalzemelerin, yüksek mukavemetli hafif seramiklerin, köpüklerin ve kompozitlerin yeni nesil araçların gövde ve bileşenlerinde kullanımı giderek artmaktadır. Buna yönelik yeni üretim teknolojilerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgisayar destekli analizlerin uygulandığı maliyet etkin ürün geliştirme çalışmaları da araç ve bileşen hafifleştirmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu çağrı kapsamında araç ve bileşen hafifleştirme ve yapısal dayanımın iyileştirilmesi konularında yerli ve özgün tasarım ve üretimin gerçekleştirilebileceği şekilde yetkinlik kazanılarak ülkemizde otomotiv endüstrisinin rekabetçi pozisyonunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrı kapsamı, konfor ve güvenliği de gözeterek, hafif, yapısal dayanımı ve çarpışma koruması yüksek araç ve bileşen geliştirilmesini içeren aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

·         İleri malzeme, ileri üretim ve tasarım eniyilemesi ile araç/bileşenlerin hafifletilmesi, dayanımının artırılması :

·         Yüksek mukavemetli çelik (yeni nesil mikro alaşımlı/alaşımlı/yüksek alaşımlı çelikler (DPDual Phase, TRIP-Transformation Induced Plasticity, AHSS-Advanced High Strength Steel vb.)), magnezyum, alüminyum, titanyum vb. metal alaşımlar, yeni plastikler,  biyomalzemeler, yüksek mukavemetli hafif seramikler, köpükler, kompozitler, akıllı ve işlevsel malzemeler, yeni nesil alüminyum magnezyum ve titanyum alaşımları vb. ileri malzemelerin kullanımı,

·         Yenilikçi imalat teknikleri kullanarak yeni malzemelere dayalı bileşenlerin üretimi, yüksek sıcaklık şartlarına uygun ve yorulma dayanımı yüksek alüminyum alaşım bileşenlerin üretimi, hidro-şekillendirme ve benzeri teknolojiler kullanılarak alüminyum ve ultra yüksek mukavemetli çelik bileşenlerin üretimi gibi ileri üretim çalışmaları,

·         Yeni nesil malzemelerin araç tasarımında kullanımına yönelik yapısal analiz ve parametrik tasarım yöntemleri, analiz ve eniyileme (topoloji, şekil, evrimsel algoritmalar) yaklaşımları; araç güvenliğine yönelik bileşenlerin (darbe sönümleyici ve tampon, B-sütunu vb.) tasarımı, benzetimi ve tasarım eniyilemesi çalışmaları.

·         Ağırlık, maliyet, konfor gibi performans unsurları açısından iyileştirilmiş araç bileşenleri ve sistemleri (örneğin; maliyet artışı olmaksızın toplam araç ağırlığında %10 ağırlık azalması sağlanması, kullanıcı algısının ve ergonomik niteliklerin yenilikçi ve belirgin derecede iyileştirilmesine yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi vb.),

·         Otomobil gövdesinin uzay kafesi (Spaceframe) formunda üretiminde yüksek mukavemetli çelik profillerin yanı sıra diğer yenilikçi malzemelerin de kullanımı (Örneğin; ince cidarlı hafif metal alaşımlar, karbon fiber malzemeler vb.) ,

·         Yeni nesil şekillendirme, ısıl işlem ve birleştirme yöntemleri ile araç/bileşen üretimi (Maliyetetkin çoklu malzeme birleştirme teknolojileri, çoklu malzeme yüzey işleme ve kaplama teknolojileri, vb.)

·         Yapısal dayanım ve çarpışma korumasının iyileştirilmesi,

·         Çevre kirliliği konusundaki ölçütleri sağlayabilen, hafifletici alternatif malzemelerin kullanıldığı tasarım ve üretim çalışmaları.

Proje çağrısı sadece yukardaki liste ile sınırlı değildir.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018-7 Haziran 2018

 

OTOMOTİV – MALZEME TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Hibrit-sandviç kompozit yapıların, geleneksel malzemelere göre gerilme modülü/ağırlık ve dayanım/ağırlık oranlarının yüksek olması otomotiv sanayindeki önemlerini gittikçe arttırmaktadır. Bu kompozitler yakıt tasarrufu ile fiyat-performans optimizasyonu sağlamalarının yanında, üretim basamaklarını azaltabilmekte, parça bakım-onarım kolaylığı getirmekte, parça ömrünü uzatabilmekte, tasarım esnekliği sağlayabilmekte ve kazalarda yolcu güvenliğini arttırabilmektedir. Bu açılardan bakıldığında bu tür malzemelerin çevreci malzemeler olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Çağrının amacı, hibrit-sandviç kompozitlerin kullanımını arttırmak, otomotiv sanayinde kullanılmak üzere yenilikçi hibrit-sandviç yapılar ve yenilikçi üretim teknolojileri oluşturmaktır. Bu malzemelerin tasarlanması, üretilmesi ve bu amaçla yeni proseslerin geliştirilmesi, analiz, test ve karakterizasyon yöntemlerinde gelişmeler sağlanması çağrının temel amaçlarındandır.

İlave olarak, hibrit-sandviç kompozit esaslı malzemelerin mekanik ve çevresel performansları, yüzey özellikleri, prototip üretimi, üretimin optimizasyonu ve maliyet azaltıcı-enerji tasarrufu sağlayan yöntemlere yönelik çalışmalar da çağrının amaçlarındandır.

Çağrı Konu ve Kapsamı Hibrit-sandviç kompozitler kullanılan malzemelerin özelliği ve parçanın durumuna göre enjeksiyonla kalıplama, transfer kalıplama, sıkıştırma kalıplama, infüzyon, presleme ve ekstrüzyon yöntemleriyle elde edilmektedirler. Son zamanlarda bu geleneksel yöntemlerin yanında vakumla kalıplama ve ısıl şekillendirme (thermoforming) ile kalıplama yöntemleri de kullanılmaya başlanılmıştır. Burada bahsedilen işleme yöntemlerinin iyileştirilmesi-geliştirilmesi, işleme sırasında enerji tasarrufuna dönük yaklaşımlar çağrının kapsamındadır.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere-teknolojilere odaklanacaktır:

·         Hibrit-sandviç kompozit malzemelerin tasarlanması ve üretilmesi

·         Hibrit-sandviç yapı üretim yöntemlerinin geliştirilmesi

·         Hibrit-sandviç sistemlerde kullanılacak bileşenlerin birbiriyle uyumluluğunun ve proses edilebilirliğinin incelenmesi

·         Hazırlanan hibrit-sandviç malzemelerin farklı birleştirme yöntemlerinin belirlenmesi (perçinleme, kaynak, yapıştırma vb.)

·         Hibrit-sandviç malzemelerin yüzey (boyama, kaplama vb.) özelliklerinin geliştirilmesi

·         Çevresel ve mekanik performanslarının (yaşlanma, yorulma, ayrılma vb.) iyileştirilmesi

Bu kapsamda iletkenlik, ısı-ses-elektrik yalıtım özellikleri, sensör özelliği, leke tutmama, hasar toleransı, atmosfer etkilerine ve korozyona dayanım, kendi kendini onarım (self-healing), sürtünme ve aşınma özellikleri gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri geliştirilmiş yapıların ortaya konması beklenmektedir.

Hibrit-sandviç kompozit yapılarda kullanılan reçinelerin, partikül ve/veya sürekli-süreksiz lif takviye elemanlarının, metal ve metal olmayan petek sandviç yapıların, yüzey ve ara kat elemanlarının tasarlanması ve geliştirilmesinin yanında üretim teknoloji, yöntem ve ekipmanların iyileştirilmesi de çağrı konuları arasındadır.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018-7 Haziran 2018

 

OTOMOTİV – GÖMÜLÜ SİSTEMLER TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Yerli otomotiv sanayimizin ihtiyaç duyduğu yol ve yolcu güvenliğine sağlamaya yönelik güncel teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çağrıda bu teknolojiler arasında en önemlilerinden olan İleri Sürüş Destek Sistemleri’nin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Çağrı Konu ve Kapsamı İleri Sürüş Destek Sistemleri (İSDS / ADAS: Advanced Driver Assistance Systems) ve bu sistemlerinin test ve benzetimine yönelik gömülü sistemlerin tasarımı hedeflenmektedir. Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

·         İSDS geliştirilmesinde gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının ve bu altyapı üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesi,

·         Şerit ihlali uyarısı ve şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yaya uyarı sistemi, mesafe koruma uyarı sistemi, sürücü dalgınlık uyarı sistemi, trafik işareti, sinyalizasyon ve yol koşulları uyarı sistemi, gece sürüş destek sistemi, akıllı far sistemi, elektronik kararlılık sistemi, yanal kayma kontrolü, devrilme engelleme sistemi, uyarlamalı sürüş kontrol sistemi (takip mesafesi koruma yeteneği ile), çarpışma erken uyarı ve hazırlık sistemi, acil fren sistemi, otomatik park etme sistemi, 360 derece ortam algılamaya dayalı haritalama, konumlama ve yol planlama sistemi, konum girdilerinin algılanması, vb. teknolojiler

Çağrı kapsamında olmayan konular:

·         Sadece entegrasyon/montaj içeren uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.

·         Salt yazılım geliştirme faaliyetlerine dayalı projeler desteklenmeyecektir.

·         Çağrının odak noktası çağrı metninde belirtilen şartları taşıyan gömülü sistemlerin geliştirilmesidir. Bu yüzden tesis/alt yapı geliştirmeye yönelik projeler desteklenmeyecektir.

·         Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan sistemler çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrı Takvimi Ön Kayıt Son Tarihi*: 11.05.2018 Saat: 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16.04.2018 – 08.06.2018

SAĞLIK ÇAĞRILARI

SAĞLIK-BİYOMALZEMELER ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Yapay Doku ve Organlar
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Dünyada ve Türkiye’de organ nakli için bekleyen pek çok hasta bulunmakta ve uygun bir verici bulunamadığı durumlarda bu hastaların bir kısmı maalesef yaşamını yitirmektedir. Doku hasarı olan hastalarda da sıklıkla greft uygulaması yapılmakta, ancak bu uygulamalarda yaşam kalitesi azalmakta ve/veya farklı komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Bu tedavi yaklaşımlarında yaşanan sorunların giderilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması için yapay doku ve organ konuları dünyada hızla gelişmekte ve bu alanda geliştirilen yöntem, yaklaşım ve ürünler sağlık sektöründe pek çok hastalık ya da doku hasarının tedavisinde önem kazanmaktadır.

Bu çağrı kapsamında, doku ve organ rejenerasyonunu/rekonstrüksiyonunu sağlayacak biyomalzemelerin/sistemlerin kullanıldığı doku mühendisliği ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı Çağrı kapsamında, yapay doku ve/veya organ tanımına uygun (rejenerasyon ve/veya rekonstrüksiyonu mümkün kılan) aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanan projelerin sunulması beklenmektedir:

–       Doku mühendisliği yöntemleriyle yapay dokular geliştirilmesi

–       Hücrelerinden arındırılmış (deselülerize edilmiş) doku ve organ kaynaklı yüksek oranda biyoaktif ve rejeneratif özellikteki biyomalzemeler

–       Osteokondüktif, osteoindüktif özellikte, etkin vaskülarizasyonu ve rejenerasyonu destekleyen biyomalzemeler

–       Kritik boyutlu defektler için kemik, kıkırdak, tendon ve/veya menisküs oluşumunu destekleyen biyomalzemeler

–       Neovaskülarizasyonu ve rejenerasyonu sağlayan doku (kardiyak vb.) yaması

–       Rejeneratif ve rekonstrüktif özelliği olan damar grefti

–       Tam kat deri rejenerasyonunu (neovaskülarizasyon, epitelizasyon, yeniden modelleme) ve rekonstrüksiyonunu sağlayan biyomalzemeler ve deri greftleri

–       Sinir sistemi ve ilgili hastalıkların tedavisinde ihtiyaç duyulan yapay doku ve organ hedefli ürünler

–       Neovaskülerizasyon ve sinir entegrasyonu (innervasyonu) içeren yapay doku ve organlar

–       Göz hastalıklarının tedavisinde ihtiyaç duyulan yapay doku ve organ hedefli ürünler

–       Solunum, sindirim, endokrin, ürogenital vb sistem hastalıklarının tedavisinde ihtiyaç duyulan yapay doku ve organ hedefli ürünler

–       Üç boyutlu (3B) biyoyazıcı ve benzeri yöntemlerle oluşturulan yapay doku ve organlar

–       Kök hücre ve/veya hücre tedavilerini içeren kişiye özel yapay doku ve organ hedefli ürünler

–       Doku ve/veya organ fonksiyonlarını yerine getirebilecek hücre bazlı elektronik ve elektromekanik (biyo-MEMS, çip-üstü-doku/organ) sistemleri

–       Hastalık modellerinde kullanılan, potansiyel ilaçlar, etken maddeler ve/veya kozmetik ürünlerin denenmesi amacıyla geliştirilen yapay doku, organ ve sistemleri

Çağrı Takvimi Çağrı Kapanış Tarihi: 6 Haziran 2018

Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018-6 Haziran 2018

SU ÇAĞRILARI

SU – ARITMA TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI DUYURUSU
Çağrı Başlığı Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Ülkemizin gelişmekte olan membran ve membranlı prosesler pazarında yer alabilmesi için nitelikli personel ve bilgi kapasitesinin arttırılması ve en kısa sürede elde edilen bilgilerin üretim süreçleri ile birleştirilip, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilerek sanayideki birçok sektöre uygulanması gerekmektedir.

Yenilikçi membran teknoloji ve uygulamalarının geliştirilmesi, enerji ve üretim verimliliğini artırma hedefi için de önemlidir.

Bu çağrı ile ülkemizde yenilikçi membranların, membran modüllerinin geliştirilmesi, modüllerin diğer ekipmanlarla birleştirilerek cihaz/sistem haline getirilmesi ve membranlı ayırma sistemlerinin de kullanılarak hedef alınan üretimi gerçekleştirecek yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Çağrı Konu ve Kapsamı Sunulacak projelerin ham sular, içme suları, endüstriyel proses akımları, evsel/kentsel/endüstriyel atık sulardan en az birini kapsayacak şekilde ele alması beklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da birkaçını içermesi gerekmektedir:

·         Yüksek performanslı membran geliştirilmesi (tıkanmaya dirençli, yüksek akılı, yüksek seçicilikte, kimyasal dirençli vb),

·         Yüksek performanslı membran modüllerinin geliştirilmesi,

·         Yenilikçi membran proseslerinin (membran biyoreaktör, ileri osmoz, membran distilasyonu, pervaporasyon vb) geliştirilmesi,

·         Evsel/kentsel/endüstriyel atıksulardan ve endüstriyel proses akımlarından değerli madde ve/veya su geri kazanımı amacıyla membran temelli ve/veya hibrit süreçlerin geliştirilmesi,

·         Membranlarda tıkanmayı azaltıcı ve membran ömrünü artırıcı pilot ölçekli araştırmaların yapılması,

·         Su arıtımında membran teknolojilerine dayanan yenilikçi ve düşük enerji tüketen veya yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan teknolojilerin geliştirilmesi,

·         Membran konsantre akımlarının yönetiminde membran ve/veya ileri teknolojili süreçlerin geliştirilmesi,

·         Sıfır deşarj yaklaşımına dayalı membranlı hibrit proseslerin geliştirilmesi,

·         * Arıtma çamuru minimizasyonu için yenilikçi membran teknolojilerinin geliştirilmesidir.

Çağrı Takvimi Çağrı Kapanış Tarihi: 6 Haziran 2018

Ön Kayıt Son Tarihi*: 11 Mayıs 2018 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018-6 Haziran 2018 Saat: 17.30

 

 

 

 

Genel içinde yayınlandı