2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Yayınlandı

TEYDEB’in hâlihazırda 1501, 1505, 1507, 1509, 1511, 1512 ve SANTEZ Programları ile tüm teknoloji alanlarında ve sektörlerde sağladığı destekler, yeni sistemde Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri, SADE adı altında sadeleştirilmekte ve ülkemiz için belirlenen öncelikli alanlarda / sektörlerde açılacak çağrılar ile dönemsel olarak erişilebilir kılınmaktadır.

2018 yılına kadar 1513, 1503 ve 1601 programları ile sağlanan arayüz destekleri ise Yenilik Arayüz Destekleri, AYDE adı altında sadeleştirilmekte ve yine açılacak çağrılar ile dönemsel olarak erişilebilir kılınmaktadır. Sonuç olarak birden çok programda farklı mevzuatlar ile yürütülen destek programlarının ortak bir mevzuat ile yönetilebilir kılınmasıyla programların anlaşılırlığının arttırılması ve bürokrasinin azaltılması hedeflenmektedir.

Geçiş sürecinde tüm programlar açık olup süreç tamamlandığında eski programlar başvurulara kapatılacaktır.