2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı . Çağrı ile ilgili detaylar aşağıdadır.

Belirli bir süre geçiş döneminde proje başvuruları Arge proje başvurularına 2 şekilde başvurulabilecektir. İsteyen kişiler klasik 1501, 1507, 1505 vb programlara başvurabilecekler isteyenler yeni sisteme göre çağrı koşullarına uygun olunması halinde Teydeb 2.0 ‘ a başvurabilecektir.

Geçiş dönemi sonunda Teydeb 2.0 adıyla sadece başvurular alınacaktır.

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

Çağrı Kodu : SADE-TTA-GNL-2018-01

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe : Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Hedefler : Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Beklenen Etkiler : Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

Çağrı Bütçesi : 200.000.000 TL

Çağrı Açılış Tarihi : 01.08.2018

Çağrı KapanışTarihi : 31.12.2018

Maksimum Proje Süresi : 36 ay

Maksimum Proje Bütçesi : 50.000.000 TL

Desteklenen Giderler : Personel Gideri, Seyahat Gideri, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın , Alımları, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Malzeme ve Sarf Alımları, Genel Giderler

Destek Oranı:  KOBİ %75 , Büyük Ölçekli Kuruluş %60

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.