1511-DENEYAP-2019-1 Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÇAĞRI DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığımız tarafından, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak bir program başlatılmıştır. Gerek bu atölyelerde gerekse lise ve orta öğretim kurumlarında mikroişlemci/mikrodenetleyici geliştirme kartlarını, sensör birimlerini ve diğer yardımcı arayüz modüllerini içeren benzer deney setlerine olan ihtiyacın da yıllar içerisinde orantılı olarak büyümesi beklenmektedir. Mevcut durumda, teknoloji atölyelerinde elektronik deney setleri olarak daha çok ithal Arduino tabanlı ve muadili kartlar kullanılmaktadır. Bu kapsamda eğitim amaçlı kullanılacak elektronik deney setlerinin muadillerine göre katma değeri de olacak şekilde yerlileştirilmesi bu çağrıda hedeflenmektedir.

Bu çağrı kapsamında lise ve orta öğretim öğrencileri tarafından eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak kodlu, yaygın geliştirme ortamlarıyla uyumlu, aynı zamanda katma değeri ile birlikte ticari değer oluşturabilecek ürünlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Aşağıdaki başlıklarda verilen konular bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir: -Geliştirilecek olan deney setleri esnek donanım yapısına sahip ve asgari muadil başlangıç geliştirme setlerinin sahip olduğu özellikleri kapsamalıdır. Geliştirilecek olan set, ek donanımların modüler olarak üzerine eklenebildiği bir mimariye sahip olabileceği gibi temel bileşenleri içeren tek bir parça olarak da tasarlanabilir.

-Proje çıktısı ürün, muadillerine göre donanımda ve/veya yazılımda farklılık ve katma değer yaratabilmelidir.

-Donanımın bütün fonksiyonlarının kullanımına ilişkin detaylar ve bu fonksiyonların uygulama örnekleri kullanım kılavuzu içerisinde sunulmalıdır.

– Genel amaca yönelik olabileceği gibi, özel uygulamalara yönelik (robotik, nesnelerin interneti, sağlık teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, insansız hava araçları vb.) özgün eğitim amaçlı deney setleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.

Çağrı Açılış Tarihi 16/07/2019

Çağrı Kapanış Tarihi 18/10/2019

Ön Kayıt Son Tarihi* 4/10/2019 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16/08/2019 – 18/10/2019 Saat: 17.30

Proje Süresi Üst Sınırı: 24 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yok

Genel içinde yayınlandı